Skyddsområden

26
års skyddsarbete
143
skyddsområden
3424 ha
urskog skyddad

Stiftelsen för naturarvet har över 130 skyddsområden. Det första skyddsområdet, Akanvaara, skaffades år 2000, och efter det har vi lyckats fridlysa flera skogar varje år. En del av skyddsområdena har utvecklats genom många olika affärer, och på det sättet har vi fått den orörda skogsarealen att öka. Det här är livsviktigt för många utrotningshotade arter.

Stiftelsen köper inte bara skogar utan också jordmånen där skogarna växer, och sedan ser vi till att områdena blir fridlysta enligt naturskyddslagen. Av allemansrätten har man i huvudsak tillåtit endast att plocka bär och svamp; det är förbjudet att röra vegetationen, djuren och deras lyor eller använda motorfordon i området. Ibland innehåller skyddsbeslutet en möjlighet att sköta området, till exempel dämma upp diken för att återställa det naturliga tillståndet.

Bakom Stiftelsen för naturarvet blir områdena skyddade på två olika sätt – de skyddas av både naturskyddslagen och stiftelselagen. Patent- och registerstyrelsen övervakar stiftelsernas verksamhet och iakttagandet av deras regler, och varje stiftelses styrelse ansvarar för sin del för utförandet av stiftelsens syfte. Man kan alltså lita på att våra skyddsområden inte försvinner; så här ligger det inte alltid till med områdena som staten äger eftersom de kan bli påverkad av politiska konjunkturer och omväxlande ekonomiska intressen – vilket alltså inte händer med områdena som vår stiftelse äger.

 • Alla
 • Birkaland
 • Egentliga Finland
 • Kajanaland
 • Kymmenedalen
 • Lappland
 • Mellersta Finland
 • Norra Karelen
 • Norra Österbotten
 • Norra Savolax
 • Nyland
 • Österbotten
 • Satakunta
 • Södra Karelen
 • Södra Savolax
 • Tavastland
Alla
 • Alla
 • Birkaland
 • Egentliga Finland
 • Kajanaland
 • Kymmenedalen
 • Lappland
 • Mellersta Finland
 • Norra Karelen
 • Norra Österbotten
 • Norra Savolax
 • Nyland
 • Österbotten
 • Satakunta
 • Södra Karelen
 • Södra Savolax
 • Tavastland

Koskenranta

Kuusamo, Norra Österbotten

Läs mera →
Kotisalo, Liperi.

Kotisalo

Libelits, Norra Karelen

Läs mera →
Luonnonperintösäätiö Kruunuvuori Luonnonsuojelualue

Kruunuvuori

Salo, Egentliga Finland

Läs mera →
Luonnonperintösäätiön suojelualue Kukkialehto

Kukkialehto

Pälkäne, Birkaland

Läs mera →
Kuusimukan suojelualue rajoittuu lännessä Ivalojoen vanhaan uomaan, Viekkalanjärviin. Kuva Ari-Pekka Auvinen.

Kuosâmokke – Kuusimukka

Ivalo, Lappland

Läs mera →

Kuovisuo

Oulu, Norra Österbotten

Läs mera →

Kurikanlehto

Kangasala, Birkaland

Läs mera →
Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö

Kynnepää

Lojo, Nyland

Läs mera →

Kyöpelinvuori

Mäntyharju, Södra Savolax

Läs mera →

Lahnavuori

Humppila, Tavastland

Läs mera →

Lammashaka

Hamina, Kymmenedalen

Läs mera →

Lampila

Töysä, Österbotten

Läs mera →

Lehtoranta

Hamina, Kymmenedalen

Läs mera →

Limberg

Lojo, Nyland

Läs mera →

Linnunlaulu

Konnevesi, Mellersta Finland

Läs mera →
Lintukangas. Kuva: Anneli Jussila

Lintukangas

Kokemäki, Satakunta

Läs mera →

Luhdanniitty

Hollola, Tavastland

Läs mera →
tulvaa

Luhtaranta

Hollola, Tavastland

Läs mera →
Varukorg
Scroll to Top