Tapiolanvainio

Kommun: Kokemäki
Skyddsår: 2015
Område: 16 ha

Tapiolanvainio, en skog på 16 hektar i Kumo, utgör en sällsynt, urskogsliknande helhet som Stiftelsen för naturarvet anskaffade i slutet av mars 2015. Anskaffningen finansierades till största delen av Finlands naturskyddsförbunds distrikt för Satakunta med hjälp av medel som Arvi och Eija Laaksonen donerat i testamente. Tack vare testamentet blev det möjligt för oss att anskaffa också Tapiola skog i Norrmark under åren 2010–2011.

Det ursprungliga namnet på gården är Vainio, uppkallad efter en tomt som ligger skild från det övriga området. Ända till året 1976 hade en man som heter Matti Anttila ägt denna plats som varit i hans besittning sedan 1935 till följd av ett skifte som gällde hans mors stora familjeegendom. Matti Anttila älskade skogar och betraktade denna ödemark som sitt personliga landskap som skulle bevaras oskadad. Det är ovanligt att träffa en skog som hållit sig i så naturligt tillstånd som Tapiolanvainio.

Den omväxlande terrängen i Tapiolanvainio ligger till grund för olika livsmiljöer. Vid östra kanten ligger en frodig kärrsänka i nord-sydlig riktning tillsammans med branter och blockfält som stiger ur sänkan mot väster, sydväst och öster.

Trädbeståndet varierar från kärrsänkans klibbalar och moarnas grandungar till de kala bergtoppens tallbestånd. Grandungarna som moarna erbjuder har ställvis blivit gamla och ståtliga. Det förekommer murket trä i ovanligt stora mängder, också i form av nedfallna trädstammar och döda granar som fortfarande står i skogen. Häckningsfåglarna som förekommer i området omfattar allt sällsyntare arter som trivs i gamla granskogar, till exempel den tretåiga hackspetten. Tapiolanvainio har också blivit ett hem för sparvugglan, gärdsmygen, trädkryparen och spillkråkan.

Vid sidan om de många källorna finns det också myrar som håller på att utvecklas på marken, och allt detta bidrar till naturens mångsidighet i skogen. Bäcken som rinner genom kärrsänkan utsattes en gång i tiden för en grund grävning, men nu håller den redan på att återgå till sitt naturliga tillstånd.

Tapiolanvainio är stiftelsens 49:e skyddsområde och det fjärde i Satakunta.

Foto: Niina Uusi-Seppä.

Näin löydät Tapiolanvainiolle

Osoite: Pajanmäentie 136, Kokemäki. Pajanmäentieltä kääntyy lähes länteen metsätie, joka kääntyy vajaan parinsadan metrin päässä luoteeseen. Pian käännöksen jälkeen – noin 50 metriä – tavoitetaan Tapiolanvainion suojelualueen lounaiskulmassa sen eteläraja: suojelualue avautuu itään ja koilliseen.

Bildgalleri

Hyvin lahopuustoinen, aarniomainen metsä tervaleppänotkelmineen, kuusikankaineen ja kalliomänniköineen.

Skydda en bit urskog

Tapiolanvainio

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen