Mielikinmetsä

Kommun: Orimattila
Skyddsår: 2010
Område: 10 ha

När man avviker från skogsvägen och stiger in i Mielikinmetsä skog i Niinikoski, kommer man till en helt annan värld. Den södra delen av skogen är så sluten och beskuggad att man nästan förväntar sig att träffa en sagofigur där – skogen är ju benämnd efter en figur i det finska nationaleposet Kalevala. Skogens gåtfullhet ökas av det knakande ljudet från träden som stöder sig mot varandra och vinden som susar högt uppe i trädens kronor. Skogens täthet ger en känsla av att skogen är större än de elva hektaren som den täcker. Det ligger nerfallna träd överallt där och några stigar som mellan träden leder till den norra delen av skogen som heter Kennankallio.

Den grandominerade skogen blir ljusare medan den stiger längs sluttningen uppåt, och högre uppe är trädbeståndet av en helt annan typ: där trivs otaliga mängder sköldbarkstallar som susar mot himlen. En del av dem erbjuder fascinerande former med sina tvinnade grenar medan en del av dem har blivit torrakor och en del har fått hack i stammarna. Flera hektar av marken är täckt med risvegetation av blåbär som sommaren 2010 erbjöd gott om söta blåbär.

Foto: Anneli Jussila.

Näin löydät Mielikinmetsään

Orimattilan kirkolta liikutaan itään Niinikosken keskustaan, mistä kääntyy tie etelään. Tätä ajetaan noin kilometri, minkä jälkeen käännytään vasemmalle. Ohitetaan UKK-arkiston rakennukset tien vasemmalla puolella. Noin kolmen kilometrin päässä kääntyy metsäautotie oikealle – tämä on viides pikkutien haarautuma oikealle risteyksestä lukien. Metsätietä kuljetaan noin kaksi kilometriä siten, että ensimmäisessä varsinaisessa risteyksessä valitaan vasen haara ja seuraavassa oikea haara. Viimeisen haarautuman jälkeen on vain joitakin satoja metrejä Mielikinmetsän laitaan. Metsä jää tien koillispuolelle ulottuen Kennankallion laelle asti.

Bildgalleri

Kallion rinteellä komeaksi kilpikaarnamänniköksi muuttuva sankka kuusimetsä, jossa lehtipuuna mm. harvinaisia metsälehmuksia.

Skydda en bit urskog

Mielikinmetsä

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen