Ahmauksenkorpi

Kommun: Ulvila
Skyddsår: 2019
Område: 41 ha
Luonnonperintösäätiön suojelualue Ahmauksenkorpi

Stiftelsen för naturarvet anskaffade år 2019 ett skogsbruksföretag som var ovanligt betydande på grund av sina naturvärden i Ahmaus by som ligger i Ulvsby, och det kallas Ahmauksenkorpi. Det gäller ett vidsträckt och enhetligt skogsområde med murket trä i ovanligt stora mängder. En stor del av skogen som ligger nordöst om Ahmauksenjoki är ormbunkskärr till sin naturtyp. Den delen av skogen som ligger sydväst om ån är i stället blandskog som präglas av färsk mormark med gamla björkar och skyhöga furor.

Genom området slingrar sig i sin naturliga fåra Ahmauksenjoki å, som kallas ett dike bland den lokala befolkningen, och dess älvarmar utgör frodiga boendemiljöer för lundsångaren. I mitten av det nya skyddsområdet fanns en gång i tiden en liten äng som för årtionden sedan har vuxit igen. Man har på sistone observerat flygekorren som häckar i området och den europeiska bävern också. Den som vandrar där får beundra de jättelika flyttblocken och ögonpyrolan samt det stämningsfulla knakande ljudet som kommer från träden när de rörs av vinden.

Området omfattar 41 hektar, och den största delen utgörs av skog som är över hundra år gammal. Det är ovanligt i södra Finland att hitta ett sådant område, för att inte tala om att göra affärer om ett objekt som detta. Stiftelsen för naturarvet lyckades vinna det hårda anbudsförfarandet. Arvingarna är lättade eftersom vi på grund av lösningen ser till att Ahmauksenkorpi får befinna sig orörd under beskydd. En del av skogsbruksföretaget skyddades tidigare tidsbundet vilket för sin del förklarar varför området är värt att skyddas. Enligt arvingarnas representant har området aldrig huggits maskinellt. Under stiftelsens beskydd kommer det inte att hända i fortsättningen heller.

Foto: Ari-Pekka Auvinen

Bildgalleri

Monimuotoinen ja laaja metsä. Luontotyypiltään osittain saniaiskorpea, osittain sekapuustoa kasvavaa tuoretta kangasta. Metsässä asuu liito-orava.

Skydda en bit urskog

Ahmauksenkorpi

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen