Metsäpirtti

Kommun: Uurainen
Skyddsår: 2012
Område: 7 ha

Metsäpirtti, en skog på sju hektar i Nyrölä by i Uurainen, övergick i våra händer inför julen 2012. Området var till salu på den offentliga marknaden, och anbudsförfarandet var hårt, men vi lyckades vinna.

Jordmånen består i huvudsak av skogskärr, och över hälften av området utgörs av en nästan hundra år gammal grandunge. Skogen har länge varit orörd, och därför har den blivit omväxlande och tät. Det finns inte så mycket murket trä, men det är klart att skogen håller på att bli äldre: det ligger urgamla trädstammar på marken tillsammans med färska vindfällen, och det förekommer också björkar som har blivit högstubbar.

Det står tiotals ståtliga aspar bland granarna. Det förekommer lövträd överallt i Metsäpirtti, och inte bara björkar och aspar, utan också gråalar, sälgar och rönnar.

Den mest värdefulla delen av Metsäpirtti är den speciella myren med enar – den utgör nämligen en utsatt naturtyp. Det förekommer rottorkade tallar som har fallit ner i skogen. Myren har en gammal utdikning som håller på att växa igen, men ekotonen mellan myren och skogskärret befinner sig redan i sitt naturliga tillstånd.

Genom att vidta små åtgärder för att återställa våtmarkerna kan man öka naturvärdena som skogen erbjuder.

Metsäpirtti är stiftelsens 35:e skyddsområde och det andra i Mellersta Finland. 

Näin löydät Metsäpirttiin

Pellossaarentielle pääsee Järvisuomentieltä (valtatie 23) Kintauksessa pohjoiseen kääntyvältä Räihäntieltä (6250), mutta myös Jyväskyläntieltä (nro 630) länteen kääntyvän Höytiäntien kautta. Metsäpirtin suojelualue sijaitsee heti Pellossaarentien eteläpuolella.

Osoite: Pellossaarentie 167, Uurainen

Bildgalleri

Järeähköjen haapojen ja muiden lehtipuiden ryydittämää korpikuusikkoa ja rämettä maarunkoineen ja pökkelöineen.

Skydda en bit urskog

Metsäpirtti

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen