Skyddade områden

27
år naturskydds­arbete
181
skyddade områden
4691 ha
fredad natur

Det första skyddade området, Akanvaara, skaffades år 2000, och efter det har Stiftelsen för naturarvet lyckats freda flera nya skogsområden varje år. En del av de skyddade områdena har utvidgats genom många olika affärer, och på det sättet har den skyddade skogsarealen även på de befintliga områdena kunnat ökas. Detta är livsviktigt för många hotade arter.

Stiftelsen för naturarvet ansöker om en permanent fridlysning enligt naturskyddslagen för sina skyddade områden. Enligt allemansrätten är det tillåtet att plocka bär och matsvamp inom de skyddade områdena. Däremot är det i huvudsak förbjudet att plocka växter eller växtmaterial, störa djur, skada marken, slå läger eller köra motorfordon där.

Stiftelsen för naturarvet tryggar sina naturskyddsområden på två olika sätt: både naturskyddslagen och stiftelselagen garanterar områdenas fortsatta skydd. Patent- och registerstyrelsen godkänner stiftelsernas stadgar och övervakar deras verksamhet. Polisstyrelsen övervakar stiftelsernas finanser. Stiftelsens egen styrelse ansvarar för att stiftelsen uppfyller sitt syfte enligt stadgarna. Man kan alltså lita på att våra naturskyddsområden består; trots skiftande politiska intressen och omväxlande ekonomiska konjunkturer är Stiftelsen för naturarvets skyddade områdenas kontinuitet garanterad.

 • Alla
 • Birkaland
 • Egentliga Finland
 • Kajanaland
 • Kymmenedalen
 • Lappland
 • Mellersta Finland
 • Norra Karelen
 • Norra Österbotten
 • Norra Savolax
 • Nyland
 • Österbotten
 • Satakunta
 • Södra Karelen
 • Södra Savolax
 • Tavastland
Alla
 • Alla
 • Birkaland
 • Egentliga Finland
 • Kajanaland
 • Kymmenedalen
 • Lappland
 • Mellersta Finland
 • Norra Karelen
 • Norra Österbotten
 • Norra Savolax
 • Nyland
 • Österbotten
 • Satakunta
 • Södra Karelen
 • Södra Savolax
 • Tavastland
Toiminnanjohtaja Anneli Jussila ja puheenjohtaja Pentti Linkola Metsänpeitossa.

Metsänpeitto

Urjala, Birkaland

Läs mera →

Metsäpirtti

Uurainen, Mellersta Finland

Läs mera →
Metsola. Kuvaaja: Jorma Ahola

Metsola

Valkeakoski, Birkaland

Läs mera →

Mielikinmetsä

Orimattila, Tavastland

Läs mera →
Mikon metsä. Kuva: Anneli Jussila

Mikon metsä

Ylöjärvi, Birkaland

Läs mera →
Mukkavaara suojelualue Luonnonperintösäätiö

Mohkkevárri – Mukkavaara

Sodankylä, Lappland

Läs mera →

Mörkökorpi

Saarijärvi, Mellersta Finland

Läs mera →

Mustakorpi

Nousiainen, Egentliga Finland

Läs mera →

Mustikkamäki

Pälkäne, Birkaland

Läs mera →
Myllyniityn suojelualue Valkeakoski

Myllyniitty

Birkaland, Valkeakoski

Läs mera →
Näkkälän ikimetsä. Kuva: Petri Haapala

Näkkälä

Enontekis, Lappland

Läs mera →
Luonnonperintösäätiö Niemenkangas Suojelualue

Niemenkangas

Suomussalmi, Kajanaland

Läs mera →
Niittyranta. Kuva: Petri Haapala

Niittyranta

Kolari, Lappland

Läs mera →
Önsholman metsä. Kuva: Harri Hölttä

Önsholms naturskyddsområde

Pargas, Egentliga Finland

Läs mera →
Orvanmarja

Oravanmarja

Salo, Egentliga Finland

Läs mera →

Orjanruususaari

Ilomants, Norra Karelen

Läs mera →
Paatsamakorpi Kajaani Luonnonperintösäätiö suojelualue

Paatsamakorpi

Kajana, Kajanaland

Läs mera →

Pahapuro

Ristijärvi, Kajanaland

Läs mera →
Varukorg
Rulla till toppen