Kukkialehto

Kommun: Pälkäne
Skyddsår: 2018
Område: 22 ha
Kukkialehto. Kuva: Anneli Jussila

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen ett lundartat skogsområde i Kouvala by som ligger i Luopiois i Pälkäne, och det gäller ett område som på två ställen begränsas till skyddsområden som redan har grundats där. Den östra stranden av sjön Kukkiajärvi domineras av gran, men det förekommer också tall och lövträd i området. Det var arvingarnas positiva attityd mot naturvård som ledde till att vi lyckades få detta skogsbeklädda område som var en del av Lapinlahti gård.

Det nya skyddsområdet har en frodig jordmån och källor, och förekomsten av en viss typs växtlighet, speciellt tibast och måbär, berättar något om platsens lundartade karaktär. Området som skyddas på västra sidan har ovanligt stora skogslindar, och deras plantor har också spritt sig till det nya skyddsområdet som vi håller på att grunda.

Området fick sitt namn Kukkialehto efter den vackra sjön Kukkiajärvi som ligger i närheten. Ytan omfattar cirka 23 hektar, och tillsammans med de existerande skyddsområdena utgör platsen en värdefull helhet på cirka 35 hektar.

"Det ingår intressanta bergformationer med grottartade fördjupningar i Kukkialehto", säger stiftelsens verksamhetsledare Anneli Jussila.

Jussila är glad att det redan länge har varit förbjudet att jaga i skogen vilket framgick under vintern av den ovanligt stora mängden djurspår i snön.

"Också kattugglan som stod på grenen kastade ett öga på oss vandrare. När våren kommer får vi en möjlighet att ta en närmare titt på områdets intressanta växtlighet", säger Jussila.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Kukkialehto

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen