Riihikoski

Kommun: Salo Kiikala
Skyddsår: 2003
Område: 10 ha

Dalsänkorna i Häntälä by hör till det mest kända traditionslandskapet vid Rekijoki älv. Också vid nedre loppet av älven i Isohuhta by i Kiikala kommun finns det ängar och gamla betesmarker som kantar sjöns fåra som är grumlad av lera. Högre uppe träder fram den höga och täta skogskanten. Där börjar skogen, ett tio hektars skyddsområde som Stiftelsen för naturarvet köpte år 2004.

Stiftelsen såg till att skogen blev fridlyst enligt naturskyddslagen, men skogen och de nära ängarna hör också till Naturaområdet Rekijoki. Att vara med i det kända EU-programmet för naturvård skulle ändå inte ha varit tillräckligt för att skydda skogen helt och hållet eftersom programmet inte skulle ha förbjudit alla huggningar i skogen. Faran var dock över när Stiftelsen för naturarvet köpte området eftersom fridlysningen som verkställdes under naturskyddslagen blev absolut.

Skogen står på en sluttning som öppnas mot väster. Granen är det dominerande trädet, men det stiger också ståtliga furor här och där. Vandraren kan också bli överraskad av de små gråalsdungarna. Terrängen består nästan överallt av lundlik mo och olika slags lundar, och markvegetationen innehåller också krävande arter.

Den leriga sluttningen skåras av djupa bäckdalar vars slänter blomstrar med toppklockor och kanelrosor i skuggan av enarna.

Näin löydät Riihikosken metsään

Etelästä tultaessa ajetaan Kiikalan kirkolle ja jatketaan tietä 2411 Rekijoelle. Rekijoelta ajetaan 1,8 kilometriä Kärkelän kylään, mistä käännytään luoteeseen tielle 2405, joka johtaa Isokylän läpi. Tietä ajetaan vajaa 2 kilometriä. Juuri ennen loivaa mutkaa kääntyy pieni peltotie vasemmalle, lounaaseen. Auton voi jättää tähän, isomman tien varteen, ja kävellä muutaman sata metriä pikkutietä. Tie johtaa alas Natura-alueeseen kuuluvalle niitylle, jonka laidalla kohoaa Riihikosken metsä.

Someron tai Salon suunnasta tultaessa ajetaan tietä 52 ja käännytään n. 12 kilometriä Somerolta lounaaseen pikkutielle 2405, joka johtaa Kärkelään ja Rekijoelle. Pieni peltotie erkanee kun on ajettu noin 4 kilometriä ja ylitetty Rekijoki.

Bildgalleri

Skydda en bit urskog

Riihikosken metsä

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen