Skyddade områden

27
år naturskydds­arbete
181
skyddade områden
4691 ha
fredad natur

Det första skyddade området, Akanvaara, skaffades år 2000, och efter det har Stiftelsen för naturarvet lyckats freda flera nya skogsområden varje år. En del av de skyddade områdena har utvidgats genom många olika affärer, och på det sättet har den skyddade skogsarealen även på de befintliga områdena kunnat ökas. Detta är livsviktigt för många hotade arter.

Stiftelsen för naturarvet ansöker om en permanent fridlysning enligt naturskyddslagen för sina skyddade områden. Enligt allemansrätten är det tillåtet att plocka bär och matsvamp inom de skyddade områdena. Däremot är det i huvudsak förbjudet att plocka växter eller växtmaterial, störa djur, skada marken, slå läger eller köra motorfordon där.

Stiftelsen för naturarvet tryggar sina naturskyddsområden på två olika sätt: både naturskyddslagen och stiftelselagen garanterar områdenas fortsatta skydd. Patent- och registerstyrelsen godkänner stiftelsernas stadgar och övervakar deras verksamhet. Polisstyrelsen övervakar stiftelsernas finanser. Stiftelsens egen styrelse ansvarar för att stiftelsen uppfyller sitt syfte enligt stadgarna. Man kan alltså lita på att våra naturskyddsområden består; trots skiftande politiska intressen och omväxlande ekonomiska konjunkturer är Stiftelsen för naturarvets skyddade områdenas kontinuitet garanterad.

 • Alla
 • Birkaland
 • Egentliga Finland
 • Kajanaland
 • Kymmenedalen
 • Lappland
 • Mellersta Finland
 • Norra Karelen
 • Norra Österbotten
 • Norra Savolax
 • Nyland
 • Österbotten
 • Satakunta
 • Södra Karelen
 • Södra Savolax
 • Tavastland
Alla
 • Alla
 • Birkaland
 • Egentliga Finland
 • Kajanaland
 • Kymmenedalen
 • Lappland
 • Mellersta Finland
 • Norra Karelen
 • Norra Österbotten
 • Norra Savolax
 • Nyland
 • Österbotten
 • Satakunta
 • Södra Karelen
 • Södra Savolax
 • Tavastland

Kuovisuo

Oulu, Norra Österbotten

Läs mera →
Kurikanlehto. Kuva: Anneli Jussila

Kurikanlehto

Kangasala, Birkaland

Läs mera →
Markku Ahon muistometsä. Kuva: Nora Vikman

Kuusenhäivelö

Nurmes, Norra Karelen

Läs mera →
Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö

Kynnepää

Lojo, Nyland

Läs mera →

Kyöpelinvuori

Mäntyharju, Södra Savolax

Läs mera →

Lahnavuori

Humppila, Tavastland

Läs mera →
Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi

Laipansalo

Kangasala, Birkaland

Läs mera →
Lammashaka. Kuva: Mari Helkiö

Lammashaka

Hamina, Kymmenedalen

Läs mera →
Haveri-Lampila. Kuva: Helena Saikkonen

Lampila

Töysä, Österbotten

Läs mera →
Lehtoranta. Kuva: Mari Helkiö

Lehtoranta

Hamina, Kymmenedalen

Läs mera →

Limberg

Lojo, Nyland

Läs mera →

Linnunlaulu

Konnevesi, Mellersta Finland

Läs mera →
Lintukangas. Kuva: Anneli Jussila

Lintukangas

Kokemäki, Satakunta

Läs mera →
Lippamonsuvanto. Kuva: Petri Haapala

Lippamonsuvanto

Taivalkoski, Norra Österbotten

Läs mera →

Luhdanniitty

Hollola, Tavastland

Läs mera →
tulvaa

Luhtaranta

Hollola, Tavastland

Läs mera →

Lukko

Hämeenlinna Hauho, Tavastland

Läs mera →

Mäkrämäki

Ruokolahti, Södra Karelen

Läs mera →
Varukorg
Rulla till toppen