Riihilahti

Kommun: Lappeenranta
Skyddsår: 2018
Område: 36 ha

Stiftelsen för naturarvet har ärvt något anmärkningsvärt i Villmanstrand, nämligen Riihilahti gård i Niemistenkärki vid Saimen. Stiftelsen samarbetade nästan tio år med ägarna Viljo och Kerttu Ahonen, bror och syster, för att inkludera platsen i Metso-skyddsprogrammet och köpte en liten del av området när syskonen blev äldre och flyttade till ett vårdhem. Största delen av gården blev redan då skyddad enligt naturskyddslagen.

"Vi ärver nu också delar som ännu inte har varit fridlysta. Delarna som var viktigast till sitt landskap vid stränderna och skogskanterna skyddades inte, och det gällde många hektar, men nu ändras situationen. Det kommer att bildas en fridlyst helhet på cirka 36 hektar", konstaterar stiftelsens verksamhetsledare Anneli Jussila.

"Det finns också ett annat skyddsområde på över 24 hektar direkt i söder, men det hör till en annan ägare. Sammanlagt blir alltså över 60 hektar under beskydd."

Jussila tycker att fridlysningarna behövs också därför att gränsen ligger så nära.

"Det som gör Riihilahti gård en av stiftelsens viktigaste skyddsobjekt är dess läge, anknytningar till omgivningen, obebyggda ständer, skog som nästan hundra år har fått stanna där orörd samt områdets enhetlighet och storlek."

De arkaiska byggnaderna hos Ahola representerar den traditionella stilen i Saimens skärgård. Huvudbyggnaden är från 1903. Enligt syskonens önskan kommer stiftelsen att bevara denna centrala del som har hållit sig i en ovanligt ursprunglig kondition. Vår avsikt är att renovera platsen med traditionella metoder och delvis med frivilliga krafter. I sommar har vi reparerat taken på byggnaderna.

Skogen i Riihilahti är värdefull och mångsidig. Fast barrträden dominerar förekommer det också björk, asp och lind i skogen; jordmånen är frodig speciellt i fördjupningarna mellan bergen. Tjädern, duvhöken och flygekorren trivs där tillsammans med bävern som bor vid strandkanten; det finns också paddor och huggormar som får leva här i lugn och ro.

Det ingår cirka ett hektar värdefullt kulturlandskap i Ahola, ängar och torra fält som sköts av volontärer som slår höet och torkar det på höstörar. På ängarna kan man se fjärilar av flera olika arter tillsammans med gräshoppor och många andra insekter. Entomologiska undersökningar har blottat en betydande mängd olika skalbaggar där.

"Sydkarelen är ett landskap med minst skyddsområden i Finland vilket gör att varje hektar som skyddas har en större betydelse här än annanstans", konstaterar verksamhetsledaren Anneli Jussila.

Foto: Anneli Jussila.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Riihilahti

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Scroll to Top