Bli fadder

Du kan bli fadder och understöda vår verksamhet för att främja kontinuiteten i naturskogarnas liv med en månadsdonation. 

Som fadder får du aktuell information om skyddsområderna, årstidning och ett vackert diplom om arealen som du har dittills skyddat med dina donationer.

Bli fadder

Om du ständigt vill stödja det arbete som Stiftelsen för naturarvet gör för att skydda Finlands skogar, så är du välkommen att bli Skogsfadder. En fadder är en personlig beskyddare för stiftelsens skogar, och han eller hon bidrar med sina ständiga donationer till att främja kontinuiteten i naturskogarnas liv. Varje fadder ökar med sina donationer sin skyddade areal vars storlek han eller hon i slutet av varje år informeras om med ett vackert diplom.

Alla skogsvänner är välkomna till faddernätverket: privata människor, organisationer och företag. Man får lämna nätverket när som helst. Den årliga stödavgiften är minst 10 euro per månad eller 120 euro per år. Minimiavgiften för studenter är 5 euro per månad eller 60 euro per år. Stödavgiften måste betalas senast 15.11.

Du kan bli Skogsfadder genom att betala den stödavgift som du har valt via nätet: Anmäl dig för Fadder!

Du kan också bli Skogsfadder genom att fylla i blanketten här och betala den stödavgift som du har valt in på Stiftelsen för naturarvets konto IBAN FI78 5494 0950 0224 93 BIC OKOYFIHH. Om du vill stödja oss varje månad så betalar du en valbar summa. Var vänlig och använd referensnumret 21050.

Viktigt! Om du inte använder blanketten när du anmäler dig till att bli fadder så kom ihåg att skriva din adress och nämn att du vill bli fadder i meddelandefältet när du betalar. Du kan också bli fadder genom att skriva till oss via e-post: [email protected]

Fadders förmåner

Våra Skogsfaddrar får i slutet av varje år ett vackert, färgat och undertecknat diplom från stiftelsen. Diplomet som skickas antingen via post eller via e-post informerar om arealen som faddern dittills har skyddat med sina donationer. Arealerna blir större varje år, så andelen av faddrarnas ”egna skogar” ökar hela tiden.

Diplomet skickas vid jul om inte annat överenskommits. Faddrarna får på samma gång stiftelsens årsöversikt och en kortserie om stiftelsens skyddsområden.

Skogsområdena som våra faddrar har skyddat blir alltså större år efter år. Man kan få en sammanfattning av sin skyddsareal i mitten av året också om man vill.

Diplom

Faddrarna som har angivit deras adress och donerat mer än 120 euro (studenter 60 euro) skickas ett vackert och färgat diplom med en underskrift av stiftelsens styrelsemedlem. Det går inte att själv skriva ut diplomet. Om du vill få diplomet via e-post, skicka din önskan till stiftelsens e-post [email protected]

Faddrar för allokerade insamlingar

Stiftelsen för naturarvet kan starta en insamling för ett visst område och eventuellt även för ett visst angivet skogsobjekt. Man kan bidra till insamlingen med en enstaka donation, men om man vill donera på ett bra och effektivt sätt så kan man bli fadder för insamlingen och förbinda sig att donera regelbundet.

Kontakter

Verksamhetsledare

Pepe Forsberg

Tiedotus ja varainhankinta

Juho Hakkarainen

Varukorg
Scroll to Top