Ge en gåva

Så här kan du skydda urskog

Stiftelsen för naturarvet skyddar urskog och andra värdefulla naturområden permanent med hjälp av donerade medel. Ditt stöd har en stor betydelse! Så här kan du stötta oss Välj det sätt att skydda urskog som passar dig. Du kan ge en gåva, bli fadder, köpa ett presentkort eller handla i vår gåvoshop. Rikta ditt stöd Du kan stötta oss generellt eller rikta din gåva till ett område som är betydelsefullt just för dig. Du kan även delta i våra kampanjer. Tack! Ditt stöd används för att freda urskogar och andra värdefulla naturområden permanent. Mer information om gåvornas verkan får du genom att följa Stiftelsen för naturarvets nyheter.

SKYDDA EN BIT URSKOG

Din gåva används för att anskaffa ett blivande naturskyddsområde.

Lägsta belopp: 5,00 

Skydda en bit urskog

Skydda en bit urskog i present till dig själv eller andra. Genom vår stiftelse kan en naturvän skydda en bit skog. Din gåva används för att köpa nya skyddade områden. Du kan rikta din gåva direkt till anskaffandet av framtida skogar eller till någon av våra redan existerande naturskyddsområden. Vi strävar efter att expandera våra skyddade områden i den mån det går.

När du gör en donation får du ett PDF-certifikat till den mailadress du angett. Certifikatet kan även beställas i papper (5 €, väljs i samband med donationen).

Företag är också välkomna att bidra Stiftelsen för naturarvet med en gåva. Mer information om företagsgåvor hittar du här.

Donera till en kampanj

För att samla in medel för anskaffning av skyddade områden anordnar Stiftelsen för naturarvet kampanjer med sina sponsorer. Föreningar och företag är välkomna som kampanjpartner!
Stiftelsen för naturarvet har flera regionala och landsomfattande kampanjer i gång.

Bli fadder

Faddrarna är med och skyddar våra skogar

Som fadder stöttar du Stiftelsen för naturarvets naturskyddsarbete löpande med ett månads- eller årsbidrag. Med sina bidrag ackumulerar faddern även på sin egen skyddsareal.

Du kan även ge bort ett fadderskap till dina nära och kära.

Köp ett gåvokort

Ett tvådelat gåvokort är ett utmärkt alternativ till ett vanligt gratulationskort. Med värdet av varje inhandlat gåvokort fredas en bit värdefull naturskog eller myr.

Med en euro skyddar du två kvadratmeter urskog eller tio kvadratmeter myr! Gåvokorten finns i valörerna 5, 10, 20, 50 och 100 euro.

Andra sätt att ge en gåva

Testamenten

En del av Stiftelsen för naturarvets inkomster kommer via testamenten. Genom att donera av din egendom - pengar, värdepapper, mark, fastigheter eller lösöre - till Stiftelsen för naturarvet kan du vara säker på att din gåva lämnar ett permanent avtryck på jorden.

Jubileumsinsamling

När en vän eller annan i din närhet firar sin årsdag eller annan högtid - en födelsedag, en utexaminering eller ett bröllop - kan du ge hen ett mycket värdefull och hållbar gåva. Du kan starta en insamling i den firandes namn för att skydda en bit finländsk urskog. Insamlingens avkastning kan riktas till ett önskat område.

Donering av land- eller vattenområden

Du kan också donera mark, skog eller vattenområden till stiftelsen. Enligt donatorns önskan bildas ett naturskyddsområde som kan bära välgörarens namn eller ett annat namn som hen önskar.

Minnesinsamling

Man kan starta en insamling till minne av en avliden anhörig. Insamlingens avkastning kan exempelvis användas för att skydda skog i ett önskat område.

Andra gåvor

Stiftelsen tar också emot annan fast och lös egendom, exempelvis fastigheter, aktier och värdepapper. Stiftelsen sköter försälningen av dessa och inkomsterna används för att köpa in nya skyddade områden och till arbetet för att skydda av skogar.

Kontakta oss gällande donationer:

Verksamhetschef
Pepe Forsberg
tel. 050 552 2588
[email protected]

Direkta donationer

Du kan följa instruktionerna nedan om du vill betala din gåva på något annat sätt än med en direktbetalning på vår hemsida.

1. Gör en donation (en beställning)

Du kan göra en donation genom att maila till [email protected] eller ringa oss på telefon 044 302 5773 (vardagar kl 11-15).

Se närmare instruktioner nedan (punkt 3).

2. Betala din gåva till vår insamlingskonto för donationer

Gör en donation till vårt konto FI78 5494 0950 0224 93 (OKOYFIHH) eller kom överens över ett annat betalsätt i samband med beställningen.

3. Beställningsinstruktioner:

En bit urskog

Skydda en bit urskog i present till dig själv eller andra: referensnummer 20860. Om du vill ha ett PDF-certifikat gällande din gåva, ange då följande uppgifter i samband med beställningen: gåvobelopp, e-postadress samt i fall gåvan är riktat till ett specifikt område. Du kan även få certifikatet i papper ( 5 € extra avgift), ange då även en leveransadress.

Donera med MobilePay

Du kan donera ett passande belopp till Stiftelsen för naturarvets arbete till vårt MobilePay -nummer 77220. Du kan klicka det där numret direkt om du har den här sidan uppe på mobilen. Då öppnas MobilePay-appen automatiskt med de rätta uppgifterna. Betalningsmottagaren är Luonnonperintösäätiö sr.

Penninginsamlings­tillstånd

Polisstyrelsen har beviljat ett insamlingstillstånd till Stiftelsen för naturarvet genom sitt beslut den 30 juli 2020. Tillståndsnumret är RA / 2020/921. Tillståndet gäller från och med den 1 september 2020 i hela Finland exklusive Åland. De insamlade medlen används för att köpa och skydda områden av högt naturvärde, främst skogar. Medlen kommer att användas för det arbete som krävs för att hitta, köpa, skydda och underhålla områdena.
Varukorg
Rulla till toppen