ČIEKČÁBEASSiEANA – SITSAPESÄMAA

Kommun: Enontekiö
Skyddsår: 2022
Område: 41 ha
Sitsapesämaa. Kuva: Petri Haapala

Sitsapesämaa naturskyddsområdet består av två skogiga och sumpiga skogsskiften som ligger cirka tio kilometer från varandra öst och sydöst om Enontekis centrum.  

Det större av skiftena, Sitsapesämaa, omfattar ett område på trettio hektar norr om Ketomella by. På området växer mogen tallskog, med enskilda skägglavsklädda tallar som är upp till tvåhundra år gamla. I skogens skygd häckar lavskrika, tjäder och större korsnäbb. På de fuktigare ställena kan man också höra ripans kall. En del av området är myr i naturtillstånd. Där trivs bland annat tranor och många vadarfåglar. 

Sitsapesämaa är också landskapsmässigt värdefullt, eftersom det från områdets västra och norra kant öppnar sig en fantastisk utsikt över Pallas-Yllästunturi nationalpark mot Pyhäkero och Ounastunturi.

Det mindre skogsskiftet på cirka tio hektar, som ligger i byn Peltovuoma längs vägen Nunnasentie, avgränsas av älven Pasmajoki i söder, som tillhör Ounasjokis vattenområde. I maj svämmar älven över till Saivojänkä myrmark.  

I mitten av den mångsidiga myrmarken växer en liten holme av glasbjörk som fläckas av åtskilliga myrstackar. I den norra delen av skogsskiftet reser sig en åsrygg täckt av tallar som ingår i grundvattenområdet. Skiftets sydöstra kant går också längs stranden till en insjö som har källsprång. 

När skogsskiftena beskyddats får de det gemensamma namnet Sitsapesämaa enligt det större skiftet, Čiekčábeassieana på nordsamiska. 

Bildgalleri

Maisemallisesti arvokas ja monimuotoinen metsäinen ja soinen alue Enontekiön kunnassa.

Skydda en bit urskog

Sitsapesämaa

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen