Luhtaranta

Kommun: Hollola
Skyddsår: 2016
Område: 8 ha
tulvaa

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i slutet av april ett område på 7,5 hektar i Nokkola by i Hollola, söder om Lahtis, vid den östra stranden av Luhdanjokitrakten i Borgå å. Affären gjordes med hjälp av en förmedlare efter ett anbudsförfarande som stiftelsen lyckades vinna.

Det nya skyddsområdet, som kommer att kallas Luhtaranta, består av två små sammanhörande gårdar. Området omfattar låglänt träsk som under våren är översvämmad, och det växer närmast vide, al och andra lövträd där. Senare på sommaren utvecklas tjärnar som har sträckt sig ut ur den översvämmade delen och skilt sig från ån. De högre delarna av Luhtaranta innehåller också slänter med skog varav ett drygt hektar utgörs av åldriga granar med stora aspar bland dem. Det finns också en liten bäck som ingår i de övre delarna av Luhtaranta.

Allt som allt har slänterna i Luhtaranta en frodig jordmån som närmar sig en lund till och med – det förekommer bland annat tibast i området, och dessutom växer sälgarna, häggarna, rönnarna, björkarna och asparna i lugn och ro med videna, utan att glömma granarna högre uppe. Fast området inte helt befinner sig i naturligt tillstånd – man har en gång i tiden utfört markarbeten och huggningar där – utgörs platsen av en snabbt återhämtande terräng som är populär bland fåglar, och betydelsen ökas ytterligare av den långa strandlinjen som har en fluktuerande vattennivå.

Luhtaranta är stiftelsens 53:e skyddsområde och det tolfte i Tavastland.

Bildgalleri

Porvoonjokeen eli Luhdanjokeen laskevalla rinteellä kasvaa sakeaa lehtimetsää ja vanha kuusikko. Linnustollisesti arvokas alue Hollolan Luhdantaustan kylässä, Lahden eteläpuolella.

Skydda en bit urskog

Luhtaranta

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen