Pyryeennâm – Pyrynmaa

Kommun: Enare
Skyddsår: 2012, 2019
Område: 88 ha
Alkukesän vehreyttä Repomellan laella.

Pyrynmaa, ett skogsområde på över 91 hektar i Enare, övergick i stiftelsens händer strax före midsommaren 2012. Området ligger sydväst om Ivalo tätort vid Ivalojoki älv.

Pyrynmaa innehåller hundratals meter av strandkanten av Ivalojoki älv. Formerna som visar sig genom landskapet har utformats av den gamla älvfåran som ligger längre norrut om den nutida fåran och vars strandbrant erbjuder en utmärkt vy över dalen och fjällen. Den nordliga delens former präglas av sandåsar som går i sydväst-nordostlig riktning. 

Pyrynmaa är nästan helt skogsklätt. Det förkommer inte vara karga moar utan också färskhet i form av moar som påminner om lundar, vilket är otypiskt för Skogslappland. Tack vare översvämningar förekommer det också frodiga björkdungar med hö i området. Det växer också granar vid den norra gränsen av den enhetliga skogen. En tredjedel av Pyrynmaa består av värdefulla, skogiga livsmiljöer: branter med skogar omkring dem, närmiljöer vid små vattensystem, små myrar och öppna kärr, ödemarker med hö, lundar som små fläckar här och där samt bankar med hö och vass.

Södra delen av Pyrynmaa domineras av Repomella, en sandig strandbrant som dyker upp ur älven. På båda sidorna är stranden låglänt vilket gör det vanligt att vårfloderna sköljer ängarna och videna som blomstrar på stranden.

Vid de frodigaste delarna av stranden samt den gamla älvfåran, branterna och pucklarna befinner sig skogen för det mesta i sitt naturliga tillstånd och består i huvudsak av lövträd. Det förekommer urgamla furor och torrakor på åsarna och speciellt vid Repomella.

Landskapet runt den avlånga tjärnen i den västra delen av området präglas av murket trä i stora mängder vilket tillsammans med de gamla blandskogarna med granar, björkar och aspar i närheten erbjuder idealiska levnadsförhållanden för hackspettar och ugglor.

Det finns en bäck som rinner från väster genom ett öppet kärr in till tjärnen därifrån vattnet genom översvämningsängarna rinner vidare in till älven. Vid tjärnen, bäcken och översvämninsängarna växer det också alla av Finlands internationella ansvarsarter som överhuvudtaget förekommer i området: lappmarksblågull, strandmyskgräs, nordlig backruta och fjällnässla. Ormbär och lappvinbär som annars är sällsynta i Enaretrakten har också hittat sitt hem vid bäcken.

Det förekommer vidsträckta torra moar i de mellersta och norra delarna av området och också på Repomella. Det utfördes huggningar här på 1960-talet, och det kan man se fortfarande. Det växer dock gamla träd överallt vilket gör området en lämplig livsmiljö för fåglar som brukar leva i gamla skogar.

Pyrynmaa är stiftelsens 32:a skyddsområde och det andra i Lappland.

- - - - - - -

Sommaren 2019 köpte Stiftelsen för naturarvet ett 7,5 hektars tillägg till Pyrynmaa skyddsområde. Den nya delen inluderar intressanta livsmiljöer. Den tidigare delen utgjordes närmast av moskog med murket trä i stora mängder, och dess ståtligaste detalj var Repomella ås med sina torrakor och urgamla furor samt den trädbetäckta myren vid den östra kanten. Nu ökas området med ett tillägg av Ivalojokis strand, bland annat en liten sandstrand i sin naturliga tillstånd och ett strandträsk. Skyddet gäller också livsmiljöer som är speciellt viktiga, till exempel underskogen vid branten, miljön alldeles i närheten av bäcken och de frodiga lundfläckorna.

Inom tilläggsdelen i Pyrynmaa förekommer tre sällsynta arter som enligt ett EU-direktiv hör till Finlands ansvar: doftmyskgräset, den smalbladiga fjällnässlan och den nordliga backrutan. Bakom tjärnen finns en del som redan tidigare har anskaffats, och där förekommer en fjärde ansvarsart, lappblågullet. Av det europeiska beståndet växer över 45 procent av doftmyskgräset och den nordliga backrutan i Finland. Den motsvarande andelen av den smalbladiga fjällnässlan är 15-30 och lappblågullet 30-45 procent.

Det ingår riktiga växtskatter i tilläggsdelen, och de kommer också att skyddas enligt naturskyddslagen.

Näin löydät Pyrynmaahan

Valtatieltä 4 (tie E75) käännytään heti Ivalon taajaman pohjoispuolelta lounaaseen Paldojärventielle, jota edetään 4 kilometriä: Hirviniementie erkanee eläinten hautausmaan kohdalla kaakkoon.

Osoite: Hirviniementie 130, Inari

Bildgalleri

Skydda en bit urskog

Pyrynmaa

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen