Rouvala

Kommun: Padasjoki
Skyddsår: 2016
Område: 17 ha
Auringon valopilkkuja tammikuisessa Rouvalassa.

Stiftelsen för naturarvet har anskaffat i januari 2016 en gård som heter Rouvala i Nyystölä by i Padasjoki, och över 10 av områdets 16 hektar är skog. Största delen av köpesumman kom från en privat donator som bestämde sig för att förbli anonym.

Skogen ligger i närheten av Päijänne nationalpark, sydväst om den innersta delen av Nyystölänlahti. Blåsipporna och vårärterna berättar om jordmånens frodighet. Skogen, som växer på en lundig mo, har i själva verket ett ovanligt omfattande trädbestånd.

Den ståtliga barrblandskogen varierar till sin struktur och består för det mesta av 70–90-åriga träd, men de äldsta träden har redan blivit över hundraåriga. Det förekommer också lövträd bland tallarna och granarna, men inte i stora mängder. I den största enhetliga skogsdelen finns det också ett par nedsänkta skogskärr och säsongartade våtmarker som befinner sig i sitt naturliga tillstånd.

Det förekommer murket trä i ganska stora mängder, tiotals kubikmeter per hektar i bästa fall. De murkna trädindividerna varierar från nedfallna träd som har blivit övervuxna av mossa till färska vindfällen.

Området innehåller en gammal skogsbetesmark på 1,5 hektar, och den ligger på en kulle som stiger upp mellan två ängar och präglas av flyttblock tillsammans med små berg och branter. Kullen heter Ilvesmäki, och den skogbevuxna ytan varierar från en blandskog med gott om ljus till en tät grandunge med gott om asp. Enbuskarna i busklagret påminner oss om den förgångna betesmarken.

Rouvala är stiftelsens 51:a skyddsområde och redan det elfte i Tavastland.

Foto: Anneli Jussila.

Näin löydät Rouvalaan

Käänny 24-tieltä Nyystöläntielle ja siitä oikealle Sahurinkankaantielle.
24-tieltä ei ole mahdollista ajaa suoraan Sahurinkankaantien kautta pihaan, sillä tiellä ei ole kunnossapitoa.

Osoite: Sahurinkankaantie 70, Padasjoki.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Rouvala

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Scroll to Top