Arkinmäki

Kommun: Rauma
Skyddsår: 2014
Område: 3 ha

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i oktober 2014 den 3,2 hektar omfattande skogen Arkinmäki som ligger i Sorkka by i Raumo. I öster låser skogen in sig i famnen på det värdefulla lundområdet Prami.

Resurserna för anskaffningen donerades av föreningen Rauman seudun luonnonystävät genom tillgångarna som föreningen donerat till Satakunda naturskyddsdistrikts skyddsfond. Föreningens aktivister jobbade hårt under 1980- och 1990-talet för att samla in pengar för den framtida anskaffningen av det nya naturskyddsområdet bland annat genom sin naturbutik. Deras verksamhet under 1980-talet gav resultat också i förhållande till lundarna Prami som sedan kom med i ett lundskyddsprogram.

Lundarna hör till nätverket Natura 2000 genom Raumo diabasområde vars naturvärden baserar sig på berggrundens diabas, en mörk och basisk magmatisk bergart. Olivindiabasen från den sydväsliga delen av Satakunda – den som används i bastuugnar – utvecklades för 1270–1260 miljoner år sedan. Diabasfårorna är en konsekvens av forntida vulkanutbrott, och de här kanalerna går genom det svekofenniska urberget, sandstenen och rapakivigraniten.

Det lilla skogsområdet Arkinmäki bär rikligt med naturens mångsidighet i sin famn.

Norra halvan av området domineras av gran och berikas av ståtliga björkar, lundfläckar och kärrvåtmarker som lever sitt stillsamma liv med den friska och lundartade mon. Vindfällena håller på att murkna. Det förekommer bland annat blåsippa, måbär och brakved i fältlagret. När det gäller kustområdet i Satakunda är det möjligt att observera hasseln endast i Sorkka i Raumo, och en av regionens hasslar har hittat sin väg till Arkinmäki också.

Naturens mångsidighet i området präglas av våtmarker. Kärret som hukar sig ned i mitten av skogen mellan sluttningarna som kännetecknas av sina blockfält hör tillsammans med den östra myren som kännetecknas av sina få träd till de värdefulla livsmiljöerna i skogsnaturen enligt Finlands lag. I södra delen ligger ett odikat träsk.

I Arkinmäki ingår också delar som restaurerar sig naturligt eller kan restaureras för hand: björk- och videbestånd som broderas av små grantäckta öar, en bit av en s.k. vattensjuk talldunge som är planterad där samt en stump myrdike som kommer att blockeras vid södra gränsen.

Arkinmäki är stiftelsens 48:e skyddsområde och det tredje i Satakunda.

Foto: Esa Hankonen.

Näin löydät Arkinmäkeen

Osoite: Sorkanmaantie 630, Rauma. Suunnilleen Sorkanmaantie 630 kohdalta kääntyy peltotie pohjoiseen, jota kuljetaan reilut sata metriä, Arkinmäen etelärajan tasalla. Arkinmäen suojelualueen lounaiskulmaan on matkaa suoraan itään noin 60 metriä.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Arkinmäki

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen