Čáháligvääri – Maahisenvaara

Kommun: Inari
Skyddsår: 2021, 2022
Område: 49 ha
Čáháligvääri Maahisenvaara Luonnonperintösäätiö Luonnonsuojelualue Inari

Čáháligvääri, eller Maahisenvaara på finska, är en unik fastighet med orörd naturskog som ligger i byn Partakko i Enare och sträcker sig ända till Enare träsk. Stiftelsen för naturarvet köpte fastigheten av den samiska familjen Aikio på vårvintern 2021. Släkten bevarar planen vid stranden och rätten till renskötsel på området. Förhandlingarna om köpet gicks med renvärd Leo Aikio. När fastigheten, som ursprungligen bar namnet Kaapin-Mattis skog, skyddas får den namnet Čáháligvääri, alltså Maahisenvaara, enligt försäljarens önskemål.

Skogen Čáháligvääri omfattar cirka 42 hektar och ingen väg leder dit. Den är en av Europas sista naturskogar, och dess orördhet är unik – ända från istiden till dagsläge har skogen varit opåverkad av mänsklig aktivitet. Årsringarna på de äldsta tallarna som undersökts i Övre Lappland berättar om en historia på nästan 8000 år. Man har hittat fornträden i sjöar där de bevarats i bottendyn.

De tusenåriga skogarna i naturtillstånd på Enare träsks norra strand är inte endast ödemark, utan de används också som renbete av Muddusjärvi renbeteslag och utgör en del av samernas kulturlandskap. De gamla skogarna med sina granlavar är väldigt viktiga för att renarna ska klara sig över vintern. Forststyrelsens och privata ägares avverkning har häftigt minskat på antalet granlavsskogar och lett till att de kvarvarande områdena inte räcker till.

I den samiska mytologin hänvisar det enaresamiska ordet Čáhálig till ett skogsrå som håller vakt över skatter och av vilket man var tvungen att be om lov före man kunde slå läger i skogen. Framför Čáháligvääri börjar stora Enare träsk, ”ödemarkshavet”, och från stranden kan man se ön Äijjih, eller Ukko, samernas heliga sejte. Stiftelsen för naturarvet kan hjälpa att beskydda skogsskatterna i Övre Lappland med stöd av sina donatorer, och kanske också med hjälp av skogsrået som vaktar Čáháligvääri.

Stiftelsen för naturarvet hedrar Övre Lapplands ursprungsbefolknings, alltså samernas land och landskap genom att också ge skyddsområdet ett samiskt namn.

_ _ _

I juli 2022 fick Stiftelsen för naturarvet ta emot en donation på ett urskogsområde på sju hektar som är direkt kopplat till ett område på 42 hektar som stiftelsen redan beskyddat. I detta nya område ingår mer än 200 meter av Enare träsks strandlinje, som är i naturtillstånd. Stranden öppnar sig mot Ukonselkä, som ingår i det nationellt värdefulla landskapsområdet kring Enare träsk och Juutuanjoki.

Bildgalleri

Inarin Partakossa sijaitseva koskematonta luonnonmetsää sisältävä harvinaislaatuinen tila, joka ulottuu Inarijärven rantaan.

Skydda en bit urskog

Čáháligvääri eli Maahisenvaara

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen