Insamlingstillstånd

Polisstyrelsen har beviljat ett penninginsamlingstillstånd till Stiftelsen för naturarvet genom sitt beslut den 30 juli 2020. Tillståndsnumret är RA / 2020/921.

Tillståndet gäller från och med den 1 september 2020 i hela Finland exklusive Åland.

De insamlade medlen används för att köpa och skydda områden med höga naturvärden, främst skogar. Medlen kommer att användas för det arbete som krävs för att hitta, köpa, skydda och underhålla områdena.

Varukorg
Rulla till toppen