Rotkovuori

Kommun: Jämsä
Skyddsår: 2021
Område: 20 ha
Luonnonperintösäätiö Rotkovuori suojelualue Jämsä

Stiftelsen för naturarvet köpte två angränsande skogsområden, Takkula och Aittopää, som är belägna i Kerttee by vid sjön Aittojärvi i Jämsä. Trädbeståndet har träd i stora mängder i områdets skogar som står vid foten och på de norra och nordvästliga sluttningarna av berget med samma namn. Den nedersta delen av bäcken som rinner mellan sjöarna Rotkojärvi och Aittojärvi ligger kvar inom skyddsområdet tillsammans med ungefär en kilometer av den värdefulla stranden.

Skogen som till stor del är hundraårig eller äldre anknyter sig direkt till ett tre kilometer långt skyddsområde som redan finns där runt sjön Rotkojärvi och en klyfta som går mot sydost. Det gamla skyddsområdet är också värdefullt, inte bara på grund av landskapet utan också växtligheten i skogarna och på bergen. Det förekommer krävande moss-, lav- och kärlväxtarter inom området. Vid foten av branten, som går upp till ungefär fyrtio meters höjd från sjön, består terrängen av stenrösen med springkorn, och det växer lund i alldeles närheten av bäcken. Vi vet att berguven, spillkråkan och järpen häckar i området. Flygekorren har man också upptäckt.

Det nya skyddsområdet kommer i Stiftelsen för naturarvets besittning erbjuda dessa och många andra arter nya levnadsförhållanden och göra områdets naturtyper mångsidigare. På Rotkovuoris sida skiljer sig en gammal moskog med dominerande gran och murket trä i stora mängder.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Rotkovuori

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen