Skogsaffärer

Kettukallio. Kuva: Mikko Hovila

Ett nytt skyddsområde i Egentliga Finland

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen ett skogsbruksföretag som heter Kettukallio och ligger inom Tortinmäkitrakten i Patis på ungefär 25 kilometers avstånd i nordlig och nordöstlig riktning från Åbo centrum. Vi lämnar in en ansökan för att fridlysa skogen enligt naturskyddslagen som sedan skyddar vegetationen, organismerna och jordmånen så att de får befinna sig i naturligt …

Ett nytt skyddsområde i Egentliga Finland Read More »

Mikon metsä. Kuva: Anneli Jussila

Till minne av Mikko Saarela skyddas en skog i Ylöjärvi

I januari kom Stiftelsen för naturarvet och Ylöjärvi stad överens om ett trädrikt skogsområde som ligger i Ylöjärvi. Skogen, som står på några kilometers avstånd nordost om stadens centrum på Mastosvuori norr om Asuntila,  kommer att skyddas till minne av Mikko Saarela, en man som var med när musikgruppen Eppu Normaali grundades. Skogarna i Ylöjärvi …

Till minne av Mikko Saarela skyddas en skog i Ylöjärvi Read More »

Lintukangas. Kuva: Anneli Jussila

En rekordstor mängd nya områden – Lintukangas blev stiftelsens hundrade skyddsområde

Under innevarande år har Stiftelsen för naturarvet slagit ett rekord med sina anskaffningar. Vi köpte så många som tjugo nya områden och ytterligare tilläggsområden till fem områden som redan skyddats. Sex områden fick vi som gåva. Vi nådde det hundrade skyddsområdets milstolpe i höst när Stiftelsen för naturarvet anskaffade Lintukangas skog i Vallila i Kumo. …

En rekordstor mängd nya områden – Lintukangas blev stiftelsens hundrade skyddsområde Read More »

Järvi-Tarkka. Kuva: Teemu Tuovinen

Stiftelsen för naturarvet får en gård inom ett traditionslandskap i Kauhajoki

Arvingarna till gårdhelheten Järvi-Tarkka i Kauhajoki bestämde sig för att sälja platsen till Stiftelsen för naturarvet i början av hösten 2019. Gårdarna, som länge har befunnit sig i naturligt tillstånd, ligger i tre delar, den största av dem vid sjön Uuronjärvi. Det är mestadels gran- och blandskog som växer på Järvi-Tarkkas odikade marker med inga …

Stiftelsen för naturarvet får en gård inom ett traditionslandskap i Kauhajoki Read More »

Luonnonperintösäätiön suojelualue Seitasaari

Aki Kaurismäki donerade i rikt mått – Stiftelsen för naturarvet köpte ett stort skogsområde i Lappland

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i slutet av sommaren ett skogsområde som ur naturskyddets synvinkel är värdefullt och ligger vid fem olika vattendrag inom Kaamanentrakten i Enare. Anskaffningen blev möjlig när Sputnik, bolaget som ägs av regissören Aki Kaurismäki och bildkonstnären Paula Oinonen, donerade 100 000 euro för just detta ändamål. Deras inspirerande exempel påminner att …

Aki Kaurismäki donerade i rikt mått – Stiftelsen för naturarvet köpte ett stort skogsområde i Lappland Read More »

Katkennut raita muodostaa portin Ahmauksenojan lounaispuoliselle kankaalle, jolla on suuria siirtolohkareita.

Ett värdefullt skogskärr skyddas i Ulvsby

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen Ahmauksenkorpi, ett skogskärr på 41 hektar i en by som heter Ahmaus och ligger i Ulvsby. Det gäller ett ovanligt vidsträckt och enhetligt skogsområde med ovanliga mängder murket trä. En stor del av skogen är ormbunkskärr till sin naturtyp. Genom området rinner i sin naturliga fåra Ahmauksenoja, en liten å …

Ett värdefullt skogskärr skyddas i Ulvsby Read More »

Varukorg
Rulla till toppen