Vaarinmetsä skog beseglar morfars önskan

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i maj en liten och skum grandunge i Såka by i Karleby. Den enhetliga skogen, som alltigenom består av samma trädbestånd, omfattar tillsammans med sin mossiga grund 4,3 hektar. Trädbeståndet är cirka 80 år gammalt, men träden befinner sig i rätt så naturligt tillstånd därför att skogen inte har vårdats. Inne i skogen lever bland annat sparvugglan, tofsmesen och järpen.

Området kommer att kallas Vaarinmetsä (”Morfars skog”) vilket syftar på den tidigare ägaren, morfar Lars. En av Lars Hällis arvingar, den som sålde området till stiftelsen, kallade skogen sin morfars skog vilket nu alltså framgår också av namnet på det nya skyddsområdet.

Lars Hällis gjorde sitt livsverk som K-köpman i Karleby. Han blev en vanlig syn vid vägkanten när han promenerade mot skogen genom byn, speciellt efter att han hade gått i pension. Det gick inte att gå in i skogen utan anledning på den tiden, och därför brukade också Lars bära med sig ett vapen. Det var ändå sällan som han kom tillbaka med byte. Det var kanske viktigare för honom att komma tillbaka med sinnesfrid än villebråd.

Enligt arvingarna hade morfar Lars önskat att skogen aldrig skulle förstöras. I och med köpet och de framtida skyddsåtgärderna beseglas hans önskemål för evigt. Österbottens kustområdena har bara några skogar som finns under beskydd. Därför önskar Stiftelsen för naturarvet att det frivilliga skyddet av Vaarinmetsä kommer att tjäna som ett uppmuntrande exempel för andra markägare som sätter värde på den närmaste omgivningens fridfulla skogar.

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top