Vaarinmetsä skog beseglar morfars önskan

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i maj en liten och skum grandunge i Såka by i Karleby. Den enhetliga skogen, som alltigenom består av samma trädbestånd, omfattar tillsammans med sin mossiga grund 4,3 hektar. Trädbeståndet är cirka 80 år gammalt, men träden befinner sig i rätt så naturligt tillstånd därför att skogen inte har vårdats. Inne i skogen lever bland annat sparvugglan, tofsmesen och järpen.

Området kommer att kallas Vaarinmetsä (”Morfars skog”) vilket syftar på den tidigare ägaren, morfar Lars. En av Lars Hällis arvingar, den som sålde området till stiftelsen, kallade skogen sin morfars skog vilket nu alltså framgår också av namnet på det nya skyddsområdet.

Lars Hällis gjorde sitt livsverk som K-köpman i Karleby. Han blev en vanlig syn vid vägkanten när han promenerade mot skogen genom byn, speciellt efter att han hade gått i pension. Det gick inte att gå in i skogen utan anledning på den tiden, och därför brukade också Lars bära med sig ett vapen. Det var ändå sällan som han kom tillbaka med byte. Det var kanske viktigare för honom att komma tillbaka med sinnesfrid än villebråd.

Enligt arvingarna hade morfar Lars önskat att skogen aldrig skulle förstöras. I och med köpet och de framtida skyddsåtgärderna beseglas hans önskemål för evigt. Österbottens kustområdena har bara några skogar som finns under beskydd. Därför önskar Stiftelsen för naturarvet att det frivilliga skyddet av Vaarinmetsä kommer att tjäna som ett uppmuntrande exempel för andra markägare som sätter värde på den närmaste omgivningens fridfulla skogar.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen