Havukkakorpi i Juga under beskydd

Stiftelsen för naturarvet gjorde i slutet av maj en affär som gällde en skogsbit på drygt 19 hektar i Kylmäkoski by i Juga i Norra Karelen.

Skogen, som ligger på några tio kilometers avstånd västnordväst om Koli, kommer att kallas för Havukkakorpi (’Hökens ödemark’).
Den förra delen av namnet härstammar från den stora rovfågeln som häckar i hjärtat av skogen, och den senare delen pekar på skogens orörda karaktär. Det nya skyddsområdet är en vacker, gammal och oavbruten skog med ett tätt och rikligt trädbestånd som består av granar som redan duger till timmer och sköldbarkstallar som växer bland dem. Området har ovanligt mycket murket trä vilket är viktigt för naturens mångsidighet. Man har hittat gott om flygekorrens spillning på många ställen i skogen, och det är inget under: det förekommer stora aspar överallt i området som också gömmer en förutvarande skogsäng där det i dag växer lövträd. Det går lätt att täppa igen de några grunda dikena som finns där och återställa vattendragen.


Terrängformerna varierar i Havukkakorpi där terrängen går ner mot den slingrande bäcken Räksiinpuro som följer den södra gränsen. Den fascinerande lilla ån bidrar till skyddsvärdet.
Havukkakorpi är stiftelsens 55:e skyddsområde, det tredje i Norra Karelen.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen