En myrmark under beskydd vid Syrjäjoki i Perho

Arealen som skyddats under den gemensamma myrkampanjen mellan Österbottens naturskyddsdistrikt och Stiftelsen för naturarvet växte med 15 hektar när Syrjäjoki myrområde i Perho blev stiftelsens egendom. Området, som följer Syrjäjoki bäck drygt en kilometer, kommer att uppkallas Syrjäjoki.

Området utgörs av en odikad, trädbevuxen myr tillsammans med en liten å som rinner vid den sydvästliga kanten. De ostliga och nordostliga delarna domineras av två skogsklädda öar.
Syrjäjoki har ett varierande trädbestånd. Medan myrmarken utgör en grund för slingriga tallar växer det närmast lövträd i de skogsklädda öarna, björk och asp för det mesta samt några enskilda sälgar. En del av granarna och asparna som växer i området har blivit ståtliga. I närheten av bäcken växer det också gråal och en. Trädbestådet har under flera årtionden fått vila i lugn och ro.

Det är vanligt att skyddsområden innehåller olika livsmiljöer, och det gäller också de här mindre skyddsområdena som erbjuder ett hem för många olika arter, till exempel den regionalt utsattade ripan och en hel del däggdjur: älgen, skogsharen, räven och uttern. Bäcken utgör tillsammans med sin omgivning en livsmiljö bland annat för trollsländan.

Syrjäjoki är stiftelsens 50:e skyddsområde och det fjärde i Österbotten.

Den gemensamma myrkampanjen mellan Österbottens naturskyddsdistrikt och Stiftelsen för naturarvet inleddes våren 2012. Kampanjen har redan lyckats få cirka hundra hektar myr och skog under beskydd i Alajärvi och Halso.

Foto: Juhani Saarikoski.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen