Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.

”Genom att grunda Laipansalo naturskyddsområde vill Stiftelsen för naturarvet fästa uppmärksamhet vid betydelsen hos stora obebodda skogar som Laipanmaa och vikten av att beskydda dem”, konstaterar Anneli Jussila, naturskyddschef hos Stiftelsen för naturarvet.

Laipansalo ligger i ett väldigt vackert landskap, och i dess skog råder en stark atmosfär av naturtillstånd och urskog. Terrängen varierar mellan talldungar på klippor fläckade med fönsterlav och fuktiga grandominerade skogar, där murkna träd klädda med tickor som sjunkit ner i jorden berättar om områdets ostörda förflutna. I skogens sänkor kan man urskilja våtmarkerna fulla av vitmossa som skinande gröna klickar bland de dunkla omgivande granarna. Det långa strandbrynet till den lilla sjön som döljer sig i skogen är särskilt förtjusande. Efter att området skyddats kommer naturtillståndet i ödemarken att stärkas under de kommande årtiondena, och dess habitat kommer att bli allt gynnsammare för arter som lever i gamla skogar.

Den nya beskyddade skogen, som omfattar 18 hektar, är direkt kopplad till strövområdet som kallas Laipanmaa, som ligger mellan de gamla kyrkbyarna Luopioinen och Kuhmalahti, på nuvarande Kangasala och Pälkäne kommuners områden. Pentti Linkola som grundade Stiftelsen för naturarvet beundrade det ödemarkslika området och gjorde utflykter dit ännu i början av 2000-talet, då han hittade en imponerande gammal skog med tallar med skorpbark, små myrar och frodiga dalar på stranden till en orörd skogssjö på Laipanmaas norra kant.

”Han försökte beskydda skogen genom att besöka de närliggande husen för att diskutera saken, men ärendet framskred inte då. Det var glädjande att se att just det här området kom till salu till en fastighetsmäklare på vårvintern, och att det fortfarande var ohugget”, berättar Anneli Jussila.

En familj från Kangasala som tillbringar sina somrar i närheten av området kontaktade stiftelsen i ärendet och donerade en betydande summa för att stödja skogsköpet. Inköp av området understöddes av Fortum. Även Finlands äldsta vetenskapliga samfund Societas pro Fauna et Flora Fennica (SFFF) bidrar med understöd ur sin 200-årsjubileumsinsamling, som pågår till slutet av oktober.

”Det är viktigt att små och stora företag, sällskap och andra instanser deltar i vårt gemensamma skyddstalko. Det är dyrt att köpa skog i Finland, och tack vare donationer lyckas vi beskydda omätbart värdefulla naturobjekt som Laipansalo”, konstaterar Stiftelsen för naturarvets verksamhetsledare Pepe Forsberg.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen