Den frodiga strandskogen vid Ivalojoki älv under beskydd

Stiftelsen för naturarvet köpte en jordlott på 20 hektar i Vasikkaniemi vid Ivalojoki älv i slutet av sommaren, fyra kilometer nordväst om Ivalo centrum. Vi håller på att grunda ett nytt skyddsområde i regionen.

Namnet på området är Kuusimukka, och namnet återspeglar det faktumet att en av de nordligaste granskogarna i Finland växer i denna lappländska region. Älven gör det möjligt att jordmånen är frodig i Kuusimukka, på vissa ställen till och med lundliknande. Älvens historia har satt sin prägel på jordmånen och arterna på ett fascinerande sätt.

Älvens nedre lopp har bytt sin led flera gånger under tidens lopp, och detta har lett till att det har utvecklats sjöar och smala myrar som har formen av en korv. Området gränsar i väster till sjöarna Viekkalanjärvi som hör till just den sortens bestående vattendrag som brukar dyka upp i gamla fåror.

Vi granskade området i början av juli, och vi träffade en av årets största bändelkorsnäbbsflockar i hela Finland, åtminstone 35 individer. Fåglarna hade kommit till regionen för att leta efter mat bland de ljusformade granarnas kronor.

PHOTO: Ari-Pekka Auvinen

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top