Över 50 hektar blir skyddade i Puolanka

Stiftelsen för naturarvet kom i slutet av maj i besittning av över 50 hektar av en skog som ligger Nalkki by i Puolanka. Det stämningsfulla området, som kännetecknas av moskog och myr, ligger vid den glänsande älven Tulijoki.

Skogarna vid älven domineras av barrträd, men det förekommer också gott om lövträd, björk och asp, i området. Terrängen täcks till ungefär hälften av moskog och till nästan hälften av myr, men det finns också några hektar som täcks av skogskärr. Östra ändan av skogen har ett så kallat översvämningsträsk med döda träd.

Skogen vid Tulijoki är till stor del över hundra år gammal, delvis över 150 år. Det är alltså inget under att fåglarna som brukar trivas i gamla skogar förekommer i den här skogen också, nämligen trädkryparen, den tretåiga hackspetten och lavskrikan.

Skogarna vid Tulijoki befinner sig för det mesta i naturligt tillstånd, och det förekommer ställvis murket trä i rätt så stora mängder. Inne i skogen finns också två små områden som har blivit utsatta för en kalhuggning för cirka femton år sedan, det ena i östra ändan och det andra i västra ändan.

Skogsområdet innehåller en kilometer av Tulijoki älv. Där utgör älven en bäck med en sandbotten och klart vatten. Området erbjuder också ett värdefullt landskap, speciellt vid älven.

Bävern trivs också vid Tulijoki vilket framgår av de två dammarna och den bebodda hyddan i vattnet. Genom att bygga dammar har bävern producerat murket trä i rätt så stora mängder, och dammarna har också haft sin inverkan på vattendragen i strandskogarna. Det förefaller att uttern också har besökt älven.

Stiftelsen för naturarvet har bestämt sig för att kalla skyddsområdet för Tulijoki. Det är stiftelsens 46:e skyddsområde och det andra i Kajanaland.

Foto: Anneli Jussila.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen