Skog skyddas vid Penninkijoki älv i Perho

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog på drygt 18 hektar vid Penninkijoki älv i Perho. Det är fråga om en vacker mosaik av myrar och momarker på gränsen mellan Perho och Halso i Mellersta Österbotten. Vid naturskyddsområdets södra gräns flyter Penninkijoki, en älv i naturtillstånd, som skyddsområdet också kommer att uppkallas efter.

”Skogarna vid Penninkijoki är helt obearbetade med blandat trädbestånd. Där finns gott om asp, varav en del är mycket stora, ihåliga träd”, berättar Ari-Pekka Auvinen, naturskyddsdirektör vid Stiftelsen för naturarvet.

Skogen Penninkijoki är Stiftelsen för naturarvets andra skyddsobjekt i Perho. År 2015 beskyddade stiftelsen ett område vid namnet Syrjäjoki, som ligger cirka 12 kilometer fågelvägen från Penninkijoki. Närmare, endast två kilometer bakom Halso kommungräns, ligger myrskogen Virvatuli, som skyddades 2012.

”I de här är vildmarksområdena kring Suomenselkä förekommer kungsörn och vildren, och det är viktigt att beskydda dem”, konstaterar Ari-Pekka Auvinen.

Gränsen till Naturaområdet Hangasneva-Säästöpiirinneva, som omfattar 3 550 hektar, ligger endast cirka trehundra meter från skogen Penninkijoki. Stiftelsen för naturarvet har som mål att förena skogen Penninkijoki med Naturaområdet. 

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen