Skog skyddas vid Penninkijoki älv i Perho

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog på drygt 18 hektar vid Penninkijoki älv i Perho. Det är fråga om en vacker mosaik av myrar och momarker på gränsen mellan Perho och Halso i Mellersta Österbotten. Vid naturskyddsområdets södra gräns flyter Penninkijoki, en älv i naturtillstånd, som skyddsområdet också kommer att uppkallas efter.

”Skogarna vid Penninkijoki är helt obearbetade med blandat trädbestånd. Där finns gott om asp, varav en del är mycket stora, ihåliga träd”, berättar Ari-Pekka Auvinen, naturskyddsdirektör vid Stiftelsen för naturarvet.

Skogen Penninkijoki är Stiftelsen för naturarvets andra skyddsobjekt i Perho. År 2015 beskyddade stiftelsen ett område vid namnet Syrjäjoki, som ligger cirka 12 kilometer fågelvägen från Penninkijoki. Närmare, endast två kilometer bakom Halso kommungräns, ligger myrskogen Virvatuli, som skyddades 2012.

”I de här är vildmarksområdena kring Suomenselkä förekommer kungsörn och vildren, och det är viktigt att beskydda dem”, konstaterar Ari-Pekka Auvinen.

Gränsen till Naturaområdet Hangasneva-Säästöpiirinneva, som omfattar 3 550 hektar, ligger endast cirka trehundra meter från skogen Penninkijoki. Stiftelsen för naturarvet har som mål att förena skogen Penninkijoki med Naturaområdet. 

Senaste nyheterna

Tuomilehto. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Donerad lundskog beskyddas i Padasjoki

Stiftelsen för naturarvet har mottagit en gåva som består av en lundskog i naturtillstånd i Padasjoki. Skogsområdet ligger nordväst om Padasjoki centrum nära sjön Kirkkolammis västra strand. Det skyddade området får namnet Tuomilehto.
Lue lisää
Sitsapesämaa. Kuva: Petri Haapala
  • Nyheter ·

Naturområden skyddas i Enontekis 

Stiftelsen för naturarvet har skyddat ett område på drygt fyrtio hektar i Enontekis med hjälp av Övre Lapplands urskogsinsamling. Det nya naturskyddsområdet består av två skogiga och sumpiga skogsskiften som ligger cirka tio kilometer från varandra öst och sydöst om Enontekis centrum.  
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top