Till minne av Mikko Saarela skyddas en skog i Ylöjärvi

I januari kom Stiftelsen för naturarvet och Ylöjärvi stad överens om ett trädrikt skogsområde som ligger i Ylöjärvi. Skogen, som står på några kilometers avstånd nordost om stadens centrum på Mastosvuori norr om Asuntila,  kommer att skyddas till minne av Mikko Saarela, en man som var med när musikgruppen Eppu Normaali grundades.

Skogarna i Ylöjärvi var viktiga för Saarela i hans ungdom eftersom han älskade att göra utflykter. Det nya skyddsområdet finns inom en region som i lugn och ro ligger på den östra stranden av sjön Mastosjärvi och delvis omger ett skyddsområde som redan tidigare har grundats där. Det gäller 14 hektar, och tillsammans med det angränsande skyddsområdet utgör skogen en cirka 25 hektars helhet som finns under beskydd. Terrängformerna varierar från berg till svackor och små dalar mellan dem. Trädbeståndet är mångsidigt i det vackra landskapet fast träden ändå inte har blivit lika gamla överallt. Det finns delar som har talldungar i naturligt tillstånd tillsammans med äldre granar, aspar och björkar i de frodiga svackorna.

Idén att grunda en skog till minne av Saarela kom från vänner som han hade träffat när han studerade. I samarbete med änkan började de genom Stiftelsen för naturarvet en insamling vars startkapital kom från en minneskonsert som hölls våren 2019 med bland annat Eppu Normaali på scenen.

Mikko Saarela (1958-2019) var basist och sångskrivare för musikgruppen Eppu Normaali från Ylöjärvi under den första tiden. Saarela hörde till grundarna av denna ensemble som också fick sitt namn på hans förslag. Saarela var biolog till sin utbildning, och han kändes som en riktig naturvän.

Att grunda en skog till hans minne har fått stor publicitet. Insamlingen pågår tills inköpskostnaderna är täckta.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen