Kuovisuo under beskydd i Uleåborg

Det vackra området, som gynnas bland annat av riporna, har inte så ofta blivit utsatt för dikningar. Vid kanterna kan man fortfarande höra den allt ovanligare videsparvens ljusa sång.

Tre av de 41 hektaren som täcks av det framtida skyddsområdets moar består av en nästan hundraårig blandskog som står i sitt naturliga tillstånd och domineras av granarna. Den skogsklädda ön som omfattar nio hektar och ligger i mitten av området har i stället drabbats av en huggning på 60-talet men har sedan dess inte blivit utsatt för skogsekonomiska åtgärder.

Kuovisuo ligger i ett gynnsamt område. I närheten av den södra gränsen finns en enhetlig skog på 2 500 hektar, Sanginjoen ulkometsä, som ägs av Uleåborgs stad och utgör en fråga som redan över tio år har debatterats hårt ur naturvårdens synvinkel.

Det sydostliga hörnet av Kuovisuo berörs av Isokangas, den hittills största delen som redan skyddas i denna yttre skog. Vi hoppas att skyddet av Kuovisuo också sätter fart på skyddet av de andra värdefulla delarna.

Hälften av inköpspriset på Kuovisuo, 30 000 euro, donerades av Norra Österbottens naturskyddsdistrikt ur Hilja Pikkarainens fond.

PHOTO: Ari-Pekka Auvinen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram

Senaste nyheterna

  • Nyheter ·

Nytt skyddsområde i Egentliga Finland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med rikt trädbestånd i S:t Mårtens i Egentliga Finland. Skogen ska fridlysas som permanent skyddsområde. Området hette ursprungligen Palomäki, men som skyddsområde kommer det att heta Kaunilanmaa efter önskemål från de arvingar som sålde skogen.
Lue lisää
  • Nyheter ·

Pyysmäki skog beskyddas i Somero

ktfull skog i Somero i Egentliga Finland. Pyysmäki skog ligger i den sydvästligaste delen av den sydboreala barrskogszonen i Sydvästra Tavastland. Skogen, som omfattar cirka åtta hektar, består i huvudsak av grandominerad frisk mo av blåbärstyp, med storvuxna tallar, gamla vårtbjörkar och grova aspar.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top