Kuovisuo under beskydd i Uleåborg

Det vackra området, som gynnas bland annat av riporna, har inte så ofta blivit utsatt för dikningar. Vid kanterna kan man fortfarande höra den allt ovanligare videsparvens ljusa sång.

Tre av de 41 hektaren som täcks av det framtida skyddsområdets moar består av en nästan hundraårig blandskog som står i sitt naturliga tillstånd och domineras av granarna. Den skogsklädda ön som omfattar nio hektar och ligger i mitten av området har i stället drabbats av en huggning på 60-talet men har sedan dess inte blivit utsatt för skogsekonomiska åtgärder.

Kuovisuo ligger i ett gynnsamt område. I närheten av den södra gränsen finns en enhetlig skog på 2 500 hektar, Sanginjoen ulkometsä, som ägs av Uleåborgs stad och utgör en fråga som redan över tio år har debatterats hårt ur naturvårdens synvinkel.

Det sydostliga hörnet av Kuovisuo berörs av Isokangas, den hittills största delen som redan skyddas i denna yttre skog. Vi hoppas att skyddet av Kuovisuo också sätter fart på skyddet av de andra värdefulla delarna.

Hälften av inköpspriset på Kuovisuo, 30 000 euro, donerades av Norra Österbottens naturskyddsdistrikt ur Hilja Pikkarainens fond.

PHOTO: Ari-Pekka Auvinen

Senaste nyheterna

Tuomilehto. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Donerad lundskog beskyddas i Padasjoki

Stiftelsen för naturarvet har mottagit en gåva som består av en lundskog i naturtillstånd i Padasjoki. Skogsområdet ligger nordväst om Padasjoki centrum nära sjön Kirkkolammis västra strand. Det skyddade området får namnet Tuomilehto.
Lue lisää
Sitsapesämaa. Kuva: Petri Haapala
  • Nyheter ·

Naturområden skyddas i Enontekis 

Stiftelsen för naturarvet har skyddat ett område på drygt fyrtio hektar i Enontekis med hjälp av Övre Lapplands urskogsinsamling. Det nya naturskyddsområdet består av två skogiga och sumpiga skogsskiften som ligger cirka tio kilometer från varandra öst och sydöst om Enontekis centrum.  
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top