Arkinmäki – ett nytt skyddsområde i Raumo

Stiftelsen för naturarvet fick sitt tredje skyddsområde i Satakunda när den 3,2 hektar omfattande skogen Arkinmäki i oktober övergick i stiftelsens händer. Anskaffningen finansierades av föreningen Rauman seudun luonnonystävät med hjälp av tillgångarna som föreningen donerat till Satakunda naturskyddsdistrikts skyddsfond. Området ligger i Sorkka by i Raumo, och i öster låser skogen in sig i famnen på det värdefulla lundområdet Prami.

– Det är tack vare våra föregångare i föreningen. Våra aktivister jobbade hårt för att samla in pengar under 1980- och 1990-talet genom att bland annat sälja produkter för den framtida anskaffningen av det nya naturskyddsområdet, berättar föreningens ordförande Esa Hankonen. – Vi är glada att vi har hittat en skyddsvärd skog vid lundarna eftersom aktivisterna en gång i tiden deltog i att placera också dem under beskydd.

Lundarna hör till det 76 hektar omfattande diabasområdet som ligger i Raumo och ingår i nätverket Natura 2000. Naturvärdena baserar sig på diabasen som i berggrunden förekommer i form av fåror som daterar sig från vulkanutbrott för över 1260 miljoner år sedan. Platsen är lämplig för krävande berg-, skogs- och myrväxter som söker sig till en diabasgrund.

Det lilla skogsområdet Arkinmäki får bära rikligt med naturens mångsidighet i sina händer.

Över hälften av området, norra delen i synnerhet, domineras av gran och består av frisk och lundartad mo som berikas av lundfläckar och kärrvåtmarker. Granarna är medelålders och växer tätt, men det förekommer också några ståtliga björkar bland dem. Vindfällena håller på att omvandlas till murket trä.

Det förekommer bland annat blåsippa, måbär och brakved i fältlagret. Hasseln har också vunnit fotfäste vid östra kanten av skogen – när det gäller kustområdet i Satakunda är det möjligt att observera hasseln endast i Sorkkaregionen i Raumo.

Naturens mångsidighet i området präglas av våtmarker. Kärret som hukar sig ned i mitten av skogen mellan sluttningarna som kännetecknas av sina blockfält hör tillsammans med den östra myren som kännetecknas av sina få träd till de värdefulla livsmiljöerna i skogsnaturen enligt Finlands lag. I södra delen ligger ett odikat träsk som omfattar flera ar, och alldeles i närheten av södra gränsen förvandlas träsket till en mer kärrartad våtmark till följd av en dikning.

I Arkinmäki ingår också delar som restaurerar sig naturligt eller kan restaureras för hand: björk- och videbestånd som broderas av små grantäckta öar och en stump myrdike som kommer att blockeras vid södra gränsen.

Arkinmäki är stiftelsens 48:e skyddsområde och det tredje i Satakunda.

Foto: Mikko Hovila.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen