Kruununmaa kompletterar Österbottens skydda myrar

Kruununmaa, en mångsidig gård på åtta hektar vid Isoneva i Alavo, har varit i Stiftelsen för naturarvets besittning sedan slutet av augusti. Anskaffningen finansierades av en myrkam-panj som ordnades i samarbete mellan Stiftelsen för naturarvet och Österbottens naturs-kyddsdistrikt i Finlands naturskyddsförbund.

Kruununmaa består av en öppen mosse och en myr med ett lågt trädbestånd som tillsam-mans utgör en yta som skönmålas av hjortron, rosling, odon och skvattram samt gröna starrtuvor som förekommer här och där. Vid den norra kanten förvandlas den öppna moss-en till en fin gammal skog som inte har blivit utsatt för huggningar. Tillsammans med de åld-riga tallarna förekommer det också torrakor och murket trä i skogen. Området har inte dikats alls, inte ens vid myrkanten vilket är ovanligt i regionen.

Kruununmaa såldes av Terttu och Esko Rajala, som hade köpt området av Forststyrelsen för att just se till att området i framtiden skulle stå under beskydd.

− Vi försökte skydda platsen som ett privat skyddsområde genom Metso-programmet. Det framgick ändå att köerna var långa vilket gör att stora platser prioriteras och inte ens alla värdefulla områden nödvändigtvis får stöd för nedskärningarnas skull. Vi ville ändå se till att finansieringen skulle arrangeras snabbt, och därför bestämde vi oss för att kontakta Stif-telsen för naturarvet, berättar Terttu Rajala.

Köpet gick snabbt, och nu är det dags för Stiftelsen för naturarvet att se till att Kruununmaa – på samma sätt som alla stiftelsens områden – skyddas för evigt enligt naturskyddslagen. Familjen Rajala, Stiftelsen för naturarvet och Österbottens naturskyddsdistrikt i Finlands naturskyddsförbund önskar tillsammans att skyddsåtgärderna som gäller Kruununmaa också gör att hela Isonevaområdet får befinna sig i naturligt tillstånd, fritt från torvupptag-ning och dikningar.

− Isonevaområdets utrotningshotade fjärilar, kareltrågspinnaren och den gula myrmätaren, som observerades där under sommaren, ser också till att området verkligen får vila i sitt naturliga tillstånd, konstaterar Rajala.

Södra Österbottens myrar behöver skyddsåtgärder också

Teemu Tuovinen, Österbottens distriktssekreterare för Finlands naturskyddsförbund, som var med i skyddsförhandlingarna angående Kruununmaa, konstaterar att man närmast föreslår myrar från vissa områden i Mellersta Österbotten för skydd. Vi skulle ändå gärna skydda mångsidiga objekt i Södra Österbotten eftersom det är något som inte händer hemskt ofta.

Tuovinen konstaterar att Stiftelsen för naturarvet har i praktiken blivit den enda operatören som kan erbjuda ett gångbart pris för myrar efter att statens skyddsprogram blev urvattnat.

− Ur handelns synpunkt är det inget speciellt med att sälja ett skyddsområde även om äga-ren själv inte riktigt brydde sig om naturvärdena, konstaterar Tuovinen.

Stiftelsen har också bestämt sig för att anskaffa ett annat område i Alavo, en skogsgård på cirka 13,5 hektar med sumpiga delar.

Insamlingen har varit en succé

Den gemensamma kampanjen mellan Stiftelsen för naturarvet och Österbottens naturs-kyddsdistrikt i Finlands naturskyddsförbund har under de senaste knappt fem åren lyckats samla in över hundratusen euro. Med tillgångarna har vi nu anskaffat 120 hektar myr i Österbotten. Detta års anskaffningar kommer att vara med i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen vilket betyder att staten kommer att skydda sitt land i lika stora mängder som de privata markägarna.

− Insamlingen för skyddet av Österbottens myrar genom Stiftelsen för naturarvet har varit en riktig succé, den mest framgångsrika av alla våra kampanjer, säger Stiftelsen för naturar-vets verksamhetsledare Anneli Jussila.

Enligt Jussila visar insamlingens avancemang att medborgarna – både i Österbotten och annanstans – har en äkta vilja att säkerställa myrnaturens integritet. Insamlingen pågår fort-farande, och vi letar efter nya myrar i Österbotten för att skydda dem.


Mer information:
Verksamhetsledare Anneli Jussila, Stiftelsen för naturarvet, 040 5863 950, fö[email protected]

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen