Metsänpeitto i Urdiala blir större

Metsänpeitto, skogen som är dedicerad till Pentti Linkola, har blivit större till följd av ett avtal som Stfitelsen för naturarvet kom fram till i mars om 4,5 hektar i den nordvästliga delen av området.

Skogen, som i jämförelse med de typiska skogarna i södra Finland är av en sällsynt typ med sitt murket trä, omfattar i dag nästan 18 hektar, och den ligger alldeles i närheten av Laukeela by i Urdiala mellan vägarna Lehmussuontie och den så kallade Taikayöntie som leder till Vittis.

Den nya delen omfattar ett tallbestånd som står på de kala bergstoppen, en blandskog som domineras av tall och blomstrar på sluttningarna och ett frodigt och lundartat kärr med en grandunge som ligger nere i dalsänkan. Det förekommer också björk, al och sälg som blandskog. Jämfört med den ursprungliga delen, som vi anskaffade i november, är trädbeståndet i den nya delen en aning yngre, 70–90 år gammalt.

Det förekommer gott om vindfällen lägre ner vid det lundartade kärret med några också vid sluttningarna.

Vissa ställen i området har blivit mindre karga efter att man har utfört gallringar där medan det lundartade kärret har speciellt hållit sig nästan orörd. Vattensystemen befinner sig i sitt naturliga tillstånd. Det finns två små våtmarker i den övre delen mellan bergen. På botten av dalsänkan är marken fuktig och sipprig, tack vare grundvattnet, och där rinner också en bäck.

Skogen är dedicerad till vår ordförande Pentti Linkola som en gång i tiden också grundade stiftelsen, och anskaffningen utfördes med hjälp av den insamlingen som stiftelsen i slutet av året 2012 arrangerade för Linkolas 80-årsjubileum.

Foto: Mikko Hovila. 

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen