En myr på över 60 hektar skyddas vid gränsen mellan Halso och Perho

Den gemensamma myrkampanjen mellan Österbottens naturskyddsdistrikt och Stiftelsen för naturarvet har igen haft framgång. Med hjälp av finansiellt stöd från naturskyddsdistriktet anskaffade stiftelsen i oktober drygt 60 hektar odikad myr tillsammans med närbelägen skog i Halso. Området ligger nordöst om Penninkijoki älv som under vårt beskydd befinner sig i naturligt tillstånd i närheten av det omfattande Naturaområdet Hangasneva-Säästöpiirinneva. Ett av råmärkenä står vid gränsen till Perho.

Vägförbindelserna till det nya området, som kommer att kallas för Virvatuli (”Irrbloss”), är lämpligt dåliga. För att komma till området måste man först färdas över en kilometer genom den svårframkomliga terrängen eller gå över Penninkijoki älv på västsidan.

– Att Virvatuli ligger långt från vägarna är en av orsakerna till att området har fått vila i lugn och ro, förklarar säljaren Jukka Syrjälä. Sedan 2002 har området varit i besittning av Eija och Jukka Syrjälä från Vetil, och inga stora åtgärder har sedan dess tagits där med undantag av några små gallringar. Den som ägde myren före dem ville också bevara området i naturligt tillstånd.

Över hälften av området består av myr, resten av skog. I praktiken är myren odikad eftersom den södra armen av det gamla och grunda diket som går genom området har vuxit igen och den övre delen kan lätt blockeras med frivilligt arbete. Myren själv – cirka 33 hektar – hör till de värdefulla livsmiljöerna i skogsnaturen. Träden är inte så gamla med undantag av några överståndare, men skogen är till sin struktur en sådan som befinner sig i naturligt tillstånd med sina många olika arter. Den gömmer cirka en hektar livsmiljöer som är viktiga för mångsidigheten. Det förekommer också murkna tallar och björkhögstubbar i området. En forntida skogsbrand har lämnat efter sig rikligt med nerbrunna stubbar och brännskador på barken. Moarnas mångsidighet präglas av de många stenrösena som ibland kallas för djävulens åkrar.

I Virvatuliområdet har man gjort flera observationer av skogsrenen som förekommer i flockar på till och med hundra individer. På somrarna brukar honorna beta tillsammans med sina ungar vid myrar eftersom det är där som naturen erbjuder de viktiga näringsämnena som arten behöver för att leva. Virvatuli är stiftelsens 47:e skyddsområde och det tredje i Österbotten.

Den gemensamma myrkampanjen mellan Österbottens naturskyddsdistrikt och Stiftelsen för naturarvet inleddes våren 2012. Redan under det första året lyckades vi placera det 37 hektar omfattande Heininevamyren med sina fåglar under vårt beskydd i Alajärvi. Arealen som sedan dess blivit skyddad under kampanjens lopp stiger redan up till nästan hundra hektar. Utanför kampanjen finns det också cirka hundra hektar myr som får stå under stiftelsens beskydd.

Foto: Risto Sauso.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen