Ett nytt skyddsområde i Egentliga Finland

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen ett skogsbruksföretag som heter Kettukallio och ligger inom Tortinmäkitrakten i Patis på ungefär 25 kilometers avstånd i nordlig och nordöstlig riktning från Åbo centrum. Vi lämnar in en ansökan för att fridlysa skogen enligt naturskyddslagen som sedan skyddar vegetationen, organismerna och jordmånen så att de får befinna sig i naturligt tillstånd. Efter fridlysningen får man röra sig fritt i området samt plocka bär och svamp.

Kettukallio har en areal på knappt tio hektar, och området utgörs av typisk sydborealisk barrskog. Till största delen gäller det frisk mo av blåbärstyp, en tiondel är torr mo av lingontyp. En femtedel av området är karg mo av ljungtyp, och områdets namn härstammar från ett bergsparti som ligger där med sina renlavar. Av trädbeståndet är 60 procent tall, resten är gran. Överståndarna är ungefär 90 år gamla, en del av tallarna har redan blivit sköldbarkade furor.

Överståndarna har inte på länge blivit utsatta för huggningar, och därför förekommer trä i många kubik, nästan 300 kubikmeter per hektar i genomsnitt vilket är dubbelt så många som skogarna i Egentliga Finland vanligen innehåller. Träden är för tillfället mer eller mindre i samma ålder, men sammansättningen har så småningom börjat variera på grund av vindfällen, och på samma gång har murket trä börjat förekomma i större mängder vilket är bra för många av skogens arter. Talltitan och tofsmesen, som är vanliga arter i gamla skogar, trivs redan i skogen, men svamp- och insektsarter som kräver murket trä finns inte ännu. Runt bergsområdet ser man träskartade sänkningar som bidrar till områdets mångsidighet.

Vid sidan om skyddet av naturens mångfald gäller fridlysningen av Kettukallio också områdets roll som kolsänka. Skogen utgör redan nu ett viktigt kollager, och mängden kol kommer länge att öka i betydande mån. Kol lagras inte bara i trä, utan skogsförnan tar kolet också vidare in i jordmånen. I dag tror man att en gammal skog kan lagra kol i sin jordmån tusentals år till och med även om trädbeståndet och vegetationen inte längre växte kvantitativt.

Kettukallio ligger i närheten av Kurjenrahka nationalpark, och Vajosuo som hör till nationalparken är belägen ungefär fyra kilometer nordväst om Kettukallio. Därmed kommer Kettukallio att komplettera Egentliga Finlands skyddsnätverk invid den vidsträckta nationalparken.

(Foto: Mikko Hovila)

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen