Stiftelsen för naturarvet får en gård inom ett traditionslandskap i Kauhajoki

Arvingarna till gårdhelheten Järvi-Tarkka i Kauhajoki bestämde sig för att sälja platsen till Stiftelsen för naturarvet i början av hösten 2019. Gårdarna, som länge har befunnit sig i naturligt tillstånd, ligger i tre delar, den största av dem vid sjön Uuronjärvi.

Det är mestadels gran- och blandskog som växer på Järvi-Tarkkas odikade marker med inga tecken på huggningar. Små delar av terrängen utgörs av kärr. Under stiftelsens beskydd får skogarna också under de kommande årtiondena utvecklas i lugn och ro med allt flera arter.

Järvi-Tarkka är ett 29 hektars område vars mångsidighet också gäller cirka tio hektar gamla ängar som håller på att växa igen. Ängar och traditionsbiotoper hör till de mest hotade naturtyperna i Finland vilket gör dem en viktig del av anskaffningen. De är ett utmärkt tillägg till stiftelsens urval av skyddsområden. Ur sjön Uuronjärvi börjar ett av Storås källflöden. Storå är känd för sina havsöringar.

Skyddsområdet gäller inte bara natur, utan också gamla stockbyggnader. Stiftelsen fick alltså en möjlighet att köpa en del av en plats där tiden har stannat och se till att framtidens generationer också får njuta av allt detta. Den förra ägaren bodde där tills han fyllde 90 år – obebodd var den ett tiotal år tills Stiftelsen för naturarvet blev den nya ägaren. Vi har för avsikt att vårda ängarna med frivilliga krafter tillsammans med naturskyddsdistriktet.

Det faller träd i allt högre grad, och det förekommer torrakor i allt större mängder år för år inom Järvi-Tarkka. I den mångsidiga miljön träffar man många intressanta och värdefulla djurarter: öringen, uttern och den europeiska bävern lever i vattnet. I skogen trivs flygekorren. Fåglarna representeras av till exempel nattskärran, storlomen och duvhöken.

Järvi-Tarkka är ett utmärkt bidrag till skyddshelheten runt sjön Uuronjärvi, ett område som redan omfattar cirka trettio hektar som ägs av både staten och privata ägare.

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top