Södra Karelen fick ett nytt skyddsområde

Kaikkallio, en skog på över 17 hektar, blev stiftelsens egendom inför julen 2013. Den ligger i södra delen av Imatra, på bara några kilometers avstånd från östgränsen. Det var Juho Rossis arvingar som sålde oss den förtrollande skogen.

Två tredjedelar av Kaikkallio skog är cirka hundra år gammal, och den gäller en lundig blandskog som i det närmaste befinner sig i naturligt tillstånd och erbjuder gran, björk, tall och asp. Skogen har inte blivit utsatt för åtgärder på flera årtionden, och den förefaller vara helt orörd på många ställen.

Skogen domineras av det vidsträckta berget Kaikkallio som nära nog omfattar hela området med sina branter och sprickor. De högvuxna träden som övervakar berget är ståtliga. Den äldsta av skogarna som finns där står på bergområdet och dess nära omgivning. Västra och södra delen inkluderar yngre delar som domineras av lövträd. Det finns en känd vandringsmål i regionen: Kaikkallion hiidenkirkko, en bergformation som också kallas för ”djävulens kyrka”.

Det finns murket trä i stora mängder i Kaikkallio, också vid de yngre delarna av trädbeståndet. I närheten av den östliga och sydöstliga gränsen slingrar sig en å som kantas av lövträd.

Kaikkallio är stiftelsens 45:e skyddsområde och det tredje i Södra Karelen där bara en halv procent av skogarna står under beskydd.

Foto: Anneli Jussila.

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top