Stiftelsen för naturarvet skyddar tre områden i Norra Karelen

Under slutet av hösten har stiftelsen lyckats anskaffa tre nya områden i Norra Karelen för att skydda dem. Tack vare köpet har stiftelsen redan sju områden i sin besittning i detta landskap. Spaningen och handelsöverläggningen genomfördes med hjälp av regionens naturvänner.

De nya områdena är Ängelmä i Juga, Yövilkanpuro i Ahmovaara by i närheten av Koli och Tikkapiilo vid Vuonislahti på andra sidan Pielinen. Skyddet är en del av kampanjen Min naturgåva till det 100-åriga vilket betyder att staten kommer att skydda sina land i lika stora mängder.
Ängelmä ligger vid Juukajoki och berörs av två andra skyddsområden vilket bevarar mångsidigheten hos älvens frodiga strandkant. Till området hör en odikad myr med sina torrakor och älvstrandens låglänta skogskärr som svämmer över på vårarna. Vegetationen är frodig, speciellt i den översvämmade skogen med ängsrutan, en växt som givit området sitt namn. Ängelmä omfattar fyra hektar, men tillsammans med de angränsande jordlotterna utgör skyddsområdet en värdefull och fridlyst helhet på cirka tio hektar.

Yövilkanpuro ligger i Ahmovaara by i närheten av Koli. De östra slänterna inkluderar en grandunge på över 100 år. Jordlotten öppnar sig som en solfjäder mot Savijärvenjoki, och cirka fyra hundra meter av dess strandkant hör till det nya skyddsområdet. Namnet härstammar från bäcken som går igenom området som ett litet vattenfall och den vackra orkidén som förekommer i stora mängder. Det framgår av jårdmånen att området en gång i tiden var ett svedjeland: på många ställen ser man tibast, finnros, myskmåra, nordbräken och skuggviol. Också de geologiska särdragen som präglar Koli bidrar till frodigheten.

Yövilkanpuro omfattar också fyra hektar, men området förefaller större på grund av sin frodighet och sina terrängformer. Jordlotten inkluderar flera olika naturtyper: en frodig lund med gott om murket trä, en mo, ett skogskärr, en myr och en enhetlig mosse nere vid älven. En stor rovfågel har sitt bo i skogen.

Tikkapiilo, det tredje av de nya områdena, är en skog på 18 hektar vid Vuonislahti på den östra stranden av Jauhiainen. Det är det östligaste av stiftelsens skyddsområden. En betydande del av finansieringen kom från en naturvän som bor i den sydvästliga delen av Tavastland. Området har allt möjligt: en ståtlig tallskog, en tät grandunge, stora aspar och unga aspdungar, en öppen träsk, en lång och obruten strandlinje, en egen ö bakom träsken och en björkdunge som håller på att bli gammal vid gården där åkrarna en gång i tiden blomstrade – en plats som med frivilliga krafter ändras som bäst till ett paradis för hackspettar genom att prioritera lövträden.

Säljaren Iiris Horneij blev glad över beslutet: ”Det känns riktigt bra att lämna min mammas arv till naturskydd. Det är en vacker plats där alla slags djur får leva i goda förhållanden. Träsken är goda häckningsplatser för sjöfåglar också.”
 

Mer information:
Anneli Jussila, verksamhetsledare, Stiftelsen för naturarvet
[email protected]
040 5863950

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen