Petäjäranta vid sjön Lestijärvi blir ett skyddsområde

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i mitten av februari ett område på cirka 24 hektar vid sjön Lestijärvi i Österbotten. Ungefär 14 hektar av området består av skog, resten urgörs av ett privat vattenområde. Det nya skyddsområdet kommer att uppkallas efter gården, som heter Petäjäranta.

Olavi Sillanpää, en man som bor vid den östra stranden av sjön, bestämde sig för att sälja området till stiftelsen eftersom han inte ville bebygga fritidshustomterna, och inte ville han utsätta skogarna för huggningar heller, utan han tyckte att den delen av gården som vetter mot sjön borde stå under beskydd. Han ansåg att huggningarna i närmiljön länge hade varit alltför hårda, och efter att han hade läst en tidningsartikel om Stiftelsen för naturarvet bestämde han sig för att kontakta stiftelsens verksamhetsledare Anneli Jussila och erbjuda en del av gården till stiftelsen. Stiftelsens ordförande Pentti Linkola besökte platsen i januari tillsammans med verksamhetsledaren, och ganska snart kom de överens om frågan.

Trädbeståndet, som för det mesta består av fullvuxna granar men också av yngre lövträd, varierar till sin ålder. Det som är mest påfallande på stranden och annanstans är de urgamla furorna som är tjocka och jättelikt höga. Den största av dem överskrider även de legendariska furorna i Pyhä-Häkki nationalpark till storleken.

Det finns en annan sak som bidrar till områdets värdighet, och det är den oavbrutna och obebyggda strandlinjen som är över en kilometer lång. Det privata vattenområdet – en stor sällsynthet – ökar också värdet från naturskyddets synpunkt. I närheten av stranden ser vi också några skogklädda öar.
 
Stiftelsen samarbetar med Österbottens naturskyddsdistrikt, som samlar in pengar för nya skyddsobjekt, speciellt när det gäller odikade myrar i regionen. Naturskyddsdistriktets hjälp under handelsöverläggningarna med Olavi Sillanpää har varit av väsentlig betydelse.

Petäjäranta är stiftelsens 52:a skyddsområde och det femte i Österbotten.

Foto: Anneli Jussila.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen