Metsänpeitto skog i Urdiala uppkallas efter Pentti Linkola

Metsänpeitto, en skog som Stiftelsen för naturarvet anskaffade i slutet av november, är ovanlig för en skog som växer i södra Finland. Den nästan 14 hektar omfattande urskogen som erbjuder murket trä står alldeles i närheten av Laukeela by i Urdiala.

Skogen kommer att uppkallas efter vår ordförande Pentti Linkola som en gång i tiden också grundade stiftelsen.

Anskaffningen utfördes med hjälp av den insamlingen som stiftelsen i slutet av året 2012 arrangerade för Linkolas 80-årsjubileum.

Trädbeståndet är cirka hundra år gammalt överallt i skogen. Över hälften av området är lundliknande, och över en tredjedel gäller en färsk mo som domineras av gran. Skogen omfattar också en liten remsa som består av torr mo, och den delen domineras av tall i stället. Det växer också gamla björkar och grupperade aspar i betydande mängder bland barrträden.

Skogen erbjuder ovanligt mycket murket trä i många olika former: stående träd som blivit uttorkade, nerfallna träd som blivit övervuxna av mossa, träd som blivit nedslagna av vinden och lövträd som blivit högstubbar.

Terrängen i Metsänpeitto är ovanligt vacker. Det inre landskapet varieras av dalar och åsar, branter och stora stenblock. Genom skogen rinner en bäck vars strömriktning man en gång i tiden har korrigerat. Trots det har fåran redan börjat återgå delvis till sitt naturliga tillstånd.

Skogen har inte blivit utsatt för betydande skogsekonomiska åtgärder – här och där har man bara huggit ner några små träd för kanske tjugo år sedan. Naturen har sett till att det redan växer nya plantor i närheten av de gamla vindfällena.

Metsänpeitto är stiftelsens 44:e skyddsområde och det sjätte i Birkaland.

Foto: Mikko Hovila.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen