En rekordstor mängd nya områden – Lintukangas blev stiftelsens hundrade skyddsområde

Under innevarande år har Stiftelsen för naturarvet slagit ett rekord med sina anskaffningar. Vi köpte så många som tjugo nya områden och ytterligare tilläggsområden till fem områden som redan skyddats. Sex områden fick vi som gåva.

Vi nådde det hundrade skyddsområdets milstolpe i höst när Stiftelsen för naturarvet anskaffade Lintukangas skog i Vallila i Kumo. Det gäller en knappt fem hektars lundartad granskog som står där i lugn och ro tillsammans med sina flygekorrar vilket gör att skogen på ett utmärkt sätt representerar just denna milstolpe.

Vid sidan om de områden som redan meddelats i år av Stiftelsen för naturarvet har vi också anskaffat flera andra värdefulla skyddsområden. I Nyland anskaffades Valkeapuro som inkluderar en frodig strandlund med ett rikligt trädbestånd, en sällsynt naturtyp i södra Finland. Tillsammans med den två hektar omfattande lunden fick vi fyra hektar som håller på att återgå till sitt naturliga tillstånd med sina löv- och granskogar och Valkoja bäck vid den sydvästliga gränsen.

Vid det övre loppet av Borgå å i Hollola köpte vi ett område som utgörs av fyra delar, och detta område kallas Luhdanniitty. Det ingår strandkant, flodängar och lövskogar i området. Skyddsområdet blev större i november genom ett köp som gällde ett tilläggsområde på ett cirka hundra meters avstånd. Luhdanniitty omfattar i dag över åtta hektar.

Pyrynmaa, ett skyddsområde i Enare, fick ett cirka sju och ett halvt hektars tilläggsområde som inkluderar bland annat en del av Ivalojokis strand och en äng med bullerblomster. Området, som i dag omfattar 88 hektar, såldes av en man som heter Harald Helander.

Aarnivalkea-Kivisuo, som ligger i Kuusamo, är ett skyddsområde som ökades med drygt sex hektar. Arealen är i dag 167 hektar i sin helhet. Södra Österbotten blev ett hem för ett tretton hektars skyddsområde som heter Järvineva och ligger i Lappo.

En donation som vi fick i Mäntyharju gjorde Kyöpelinvuori i Södra Savolax ett område på över 18 hektar. Ett drygt halvt hektars område som heter Lammashaka donerades till oss i Fredrikshamn som ligger i Kymmenedalen. Den senaste tidens anskaffningar inkluderar Herlevinlähde på nästan tio hektar i Karleby och Unhola på drygt fyra hektar i Kumo.

För tillfället skyddar Stiftelsen för naturarvet 103 områden vars areal omfattar 2344 hektar.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen