Unika skogar skyddas i Paimela, Hollola

Stiftelsen för naturarvet har anskaffat två nästan orörda skogsområden med ett ståtligt trädbestånd i Paimela, Hollola. Med hjälp av en insamling för riksdagsledamoten Pertti Salolainens födelsedag och hans ytterligare donationer har vi också kunnat köpa en tredje bit som är mindre och kompletterar det andra skogsområdets södra gräns. Dessa tre områden kommer att utgöra en sällsynt skyddshelhet tillsammans med skogarna som redan finns under beskydd i närheten.

Kullerolehto är en frodig lund som på vårarna erbjuder ett hem för blå- och vitsippor, gullpudror och i början av sommaren också för smörbollar. Den doftande tibasten blommar också tidigt på våren här. Det växer gott om aspar i olika åldrar och jättelika granar i skogen. I närheten av den så kallade grävlingskullen långt inne i skogen har flygekorren länge haft sitt hemträd, och överallt i området framgår det av träden att flygekorren har letat efter mat där. Det är bland annat den vitryggiga hackspetten och den tretåiga hackspetten som brukar knacka på träden i området.

Det andra nya området, Koirasuonmäki, ligger på cirka två kilometers avstånd på båda sidorna av vägen Metsäkulmantie, och det är de ovanligt stora asparna samt de gamla granarna och furorna som dominerar här. Uppe mellan bergen ligger Koirasuo, en myr som utvecklats i en ovanligt liten kitteldal som dekoreras av torrakorna i mitten och klibbalarna vid kanten. Flygekorren träffar man här också. Pertinkulma eller Perttis hörn, en skogsbit som finansierats av Pertti Salolainen, ligger vid den södra gränsen och inkluderar skum barrskog och en ståtlig brant.

Kullerolehto och Koirasuonmäki ägdes av Aatos Peltola, en känd och nästan legendarisk man i orten, och under hans livstid utsattes områdena inte för åtgärder, oavsett en liten huggning i den norra delen av Kullerolehto. Hans arvingar förstod det verkliga värdet på skogarna och sålde dem till Stiftelsen för naturarvet. Esko Heikkilä, en granne som förhöll sig positivt till naturskydd, sålde i sin tur Perttis hörn som sedan blev en förlängning till Koirasuonmäki.

Båda av skogsområdena omfattar cirka 13,5 hektar, och det ingår också en separat jordlott på ett halvt hektar i Kullerolehto. Perttis hörn är cirka 2 hektar till storleken. Tillsammans utgör skogarna ett skyddsområde på nästan 30 hektar med ett ståtligt trädbestånd.
Det finns också tre skyddade skogsbitar mellan skogarna Kullerolehto och Koirasuonmäki, var och en av dem cirka 10-19 hektar. Tillsammans med dessa skogar som redan står under beskydd utgör Kullerolehto och Koirasuonmäki en sällsynt och väldigt värdefull ”ögrupp” med bara några hundra meter mellan ”öarna”.

PHOTO: Anneli Jussila

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen