Björneborg fick ett nytt skyddsområdet

Det nya skyddsområdet befinner sig i lugn och ro vid kanten av en skogstäckt avkrok. Jordmånen är frodig, och skogen domineras av barrträd med undantag av en del som kallas Eevanniityt därför att den delen domineras av gamla björkar som susar i vinden. Det finns en särskilt vacker skogsväg som leder till området och går längs skogens södra kant och förbi stenmurar som finns i skogen.

Strax söder om Holamppi rinner den värdefulla Norrån i sitt naturliga tillstånd tillsammans med sina många forsar. Där trivs två direktivarter, den europeiska bävern och den tjockskaliga målarmusslan. Norrån är också känd för sina intressanta fiskarter, till exempel öringen. Där har man också upptäckt havsnejonögan, en art som bara slumpmässigt har träffats i Finland.

Skyddsområdet, som alltså heter Holamppi, omfattar cirka 34 hektar och ligger på bara några hundra meters avstånd i sydväst från Majavapurot, ett skyddsområde som stiftelsen anskaffade i slutet av 2017. En liten del av Holamppi hade redan skyddats tidigare för flygekorrens skull. Till huvudgården, som behålls av säljaren, hör också ett skyddsområde.

Åkrarna som gränsar till området odlas naturenligt, och det förekommer fjärilar och trollsländor i stora mängder både där och i omgivningen. Jakt är förbjudet i alla former, och det är inte tillåtet att störa djuren.

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top