Lampila expanderas i Alavo

Det nya skyddsområdet omfattar 34 hektar, och tillsammans med Lampila utgör det en fridlyst skog på cirka 74 hektar med sina tjärnar, kullar, dalar och bäckar. Anskaffningen är speciellt viktig också därför att man bara har skyddat skogar i små mängder i omgivningen.
Atte Kaasalainen, som hade ärvt Haveri, bestämde sig för att sälja området till naturskydd eftersom han tyckte att det var det bästa sättet att hedra gårdens historia – och det var också vad hans döttrar hade önskat.
Haveri domineras av barrträd med ungefär lika många granar och tallar, men det förekommer också lövträd, speciellt i närheten av den gamla huvudbyggnaden och gårdens ruiner samt den delen som en gång var små åkrar. Man kan säga att skogen inte har drabbats av huggningar alls. Vindfällen har man nog samlat en aning, men de gäller en förnybar naturtillgång i en så gammal skog som denna.
Det nya skyddsområdet kommer att kallas Haveri-Lampila, och skyddsåtgärderna är en del av stiftelsens Finland 100-kampanj.

PHOTO: Anneli Jussila

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top