Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.

”Det här är en dunkel och tät blandskog med väldigt mycket asp och stora sälgar. Skogen har ett väldigt vackert lavtäckt blockfältsområde, med stora flyttblock intill. Det är särskilt glädjande att under förra sommaren häckade veterligen en pärluggla i skogen”, berättar Anneli Jussila, naturskyddschef för Stiftelsen för naturarvet.

Kampanjen för att beskydda pärlugglans hemskog startades redan 2016 i samarbete med Östra Nylands natur- och miljöskyddsförening IULY. Pärlugglan valdes som symbol för kampanjen, eftersom den här sympatiska fågeln som bor i gamla, enhetliga skogar har lidit mycket av den omfattande skogsavverkningen, och dess antal har minskat betydligt i och med att de täta blandskogarna försvunnit.

”Det kom snabbt in gott om donationer till pärlugglans insamling, men köpet av själva skogen visade sig vara en utmaning trots hårda försök. När vi under våren 2022 fick höra om ett skogsskifte till salu i Hausjärvi, på Tavastlands sida men helt vid gränsen till Nyland, var vi tvungna att ta tag i möjligheten”, berättar Jari Tolin, skogsansvarig hos IULY.

Redan under det första besöket verkade Hausjärvi som ett lämpligt revir för pärlugglan och många andra djur som bor i gamla skogar. I Pärlugglans skog finns ett mycket varierande trädbestånd som är över hundra år gammalt. Där bor också andra värdefulla fågelarter, såsom talltita, tofsmes, svartmes, trädkrypare samt en korp med ungar.

”Skogen fick ett särskilt trevligt mervärde när vi fick veta att en pärluggla verkligen häckade där förra sommaren. Den hade sannolikt hittat ett hem i en spillkråkas gamla bo, i ett hål som hackats i en av skogens åtskilliga stora aspar”, berättar Jari Tolin.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen