En tät skog under beskydd i Padasjoki

Stiftelsen för naturarvet har anskaffat en gård som heter Rouvala i Nyystölä by i Padasjoki, och över 10 av områdets 16 hektar är skog. Största delen av köpesumman kom från en privat donator som ville förbli anonym. Gården såldes av syskonen Kakko vars föräldrar hade flyttat till gården efter kriget.

Skogen ligger i närheten av Päijänne nationalpark, sydväst om den innersta delen av Nyystölänlahti. Blåsipporna och vårärterna berättar om jordmånens frodighet. Skogen, som växer på en lundig mo, har i själva verket ett ovanligt omfattande trädbestånd.

Den ståtliga barrblandskogen befinner sig i sitt naturliga tillstånd, och de äldsta träden är drygt över hundraåriga. Träden som snuddar vid molnen är ovanligt vackra, och ställvis har de omkring sig enhetlig blåbärsvegetation. Landskapet berikas av ett par nedsänkta skogskärr och säsongartade våtmarker. Lövträd ser man närmast i skogsbrynet.

Det förekommer också murket trä i ganska stora mängder, tiotals kubik per hektar i bästa fall. De murkna trädindividerna varierar från nedfallna träd som har blivit övervuxna av mossa till färska vindfällen som tillsammans erbjuder en livsmiljö för skogsarter som utnyttjar murket trä.

Området innehåller en gammal skogsbetesmark på 1,5 hektar, och den ligger på Ilvesmäki, en kulle som präglas av flyttblock tillsammans med små berg och branter. Kullen stiger upp mellan två ängar, och den skogbevuxna ytan varierar från en blandskog med gott om ljus till en tät grandunge med gott om asp. Enbuskarna i busklagret påminner oss om den förgångna betesmarken.

Rouvala är stiftelsens 51:a skyddsområde och redan det elfte i Tavastland.

Foto: Matti Ojanperä.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen