Naturområden skyddas i Enontekis 

Stiftelsen för naturarvet har skyddat ett område på drygt fyrtio hektar i Enontekis med hjälp av Övre Lapplands urskogsinsamling. Det nya naturskyddsområdet består av två skogiga och sumpiga skogsskiften som ligger cirka tio kilometer från varandra öst och sydöst om Enontekis centrum.  

Det större av skiftena, Sitsapesämaa, omfattar ett område på trettio hektar norr om Ketomella by. På området växer mogen tallskog, med enskilda skägglavsklädda tallar som är upp till tvåhundra år gamla. I skogens skygd häckar lavskrika, tjäder och större korsnäbb. På de fuktigare ställena kan man också höra ripans kall. En del av området är myr i naturtillstånd. Där trivs bland annat tranor och många vadarfåglar. 

”Sitsapesämaa är också landskapsmässigt värdefullt, eftersom det från områdets västra och norra kant öppnar sig en fantastisk utsikt över Pallas-Yllästunturi nationalpark mot Pyhäkero och Ounastunturi”, berättar Petri Haapala, skyddsexpert vid Stiftelsen för naturarvet, som bekantat sig med området. 

Det mindre skogsskiftet på cirka tio hektar, som ligger i byn Peltovuoma längs vägen Nunnasentie, avgränsas av älven Pasmajoki i söder, som tillhör Ounasjokis vattenområde. I maj svämmar älven över till Saivojänkä myrmark.  

”Då är området kring älven en riktig oas för flyttfåglar. När jag åkte till området på kartläggningsresa såg jag tiotals utrotningshotade stjärtänder och brushanar som höll turneringar på älvbädden. Svartsnäpporna vadade djupt i svämvattnet och en havsörn bar på fisk från den närliggande sjön Pasmajärvi”, beskriver Petri Haapala. 

I mitten av den mångsidiga myrmarken växer en liten holme av glasbjörk som fläckas av åtskilliga myrstackar. I den norra delen av skogsskiftet reser sig en åsrygg täckt av tallar som ingår i grundvattenområdet. Skiftets sydöstra kant går också längs stranden till en insjö som har källsprång. 

När skogsskiftena beskyddats får de det gemensamma namnet Sitsapesämaa enligt det större skiftet, Čiekčábeasseeana på nordsamiska. 

Stiftelsen fick en betydande donation av en privatperson som älskar Lapplands natur för att genomföra köpet. 

(Foto: Petri Haapala)

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen