Keuraanmäki

Kommun: Lojo
Skyddsår: 2019
Område: 6 ha

Skyddsområdet Keuraanmäki – en skog som tidigare ägdes av hotell Oiva – donerades av filmregissören Aki Kaurismäki våren 2019. Denna utmärkta naturgåva omfattar 5,5 hektar och innehåller fin klipptalldunge och urskog.

Klipptalldungen på toppen är ljus och gammal, och charmen ökas av lavarnas enhetlighet tillsammans med kattfötterna. Den södra och västra sluttningen överraskar med sin urskogsliknande karaktär: terrängen går ner in i en tät och dunkel skog. Jordmånen är frodig och trädbeståndet mångsidigt med sina många arter: barrträd och gamla vårtbjörkar med skägglav, inte ett spår av huggningar. Bland dem finns riktigt gamla träd varav några har blivit torrakor.

Den nedersta delen av skogen påminner om en lund − det förekommer stora klargröna lönnar bland träden som växer vid kanten av en liten äng.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Keuraanmäki

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen