Järvi-Tarkka

Kommun: Kauhajoki
Skyddsår: 2019
Område: 30 ha

Arvingarna till gårdhelheten Järvi-Tarkka i Kauhajoki bestämde sig för att sälja platsen till Stiftelsen för naturarvet i början av hösten 2019. Gårdarna, som länge har befunnit sig i naturligt tillstånd, ligger i tre delar, den största av dem vid sjön Uuronjärvi.

Det är mestadels gran- och blandskog som växer på Järvi-Tarkkas odikade marker med inga tecken på huggningar. Små delar av terrängen utgörs av kärr. Under stiftelsens beskydd får skogarna också under de kommande årtiondena utvecklas i lugn och ro med allt flera arter.

Järvi-Tarkka är ett 29 hektars område vars mångsidighet också gäller cirka tio hektar gamla ängar som håller på att växa igen. Ängar och traditionsbiotoper hör till de mest hotade naturtyperna i Finland vilket gör dem en viktig del av anskaffningen. De är ett utmärkt tillägg till stiftelsens urval av skyddsområden. Ur sjön Uuronjärvi börjar ett av Storås källflöden. Storå är känd för sina havsöringar.

Skyddsområdet gäller inte bara natur, utan också gamla stockbyggnader. Stiftelsen fick alltså en möjlighet att köpa en del av en plats där tiden har stannat och se till att framtidens generationer också får njuta av allt detta. Den förra ägaren bodde där tills han fyllde 90 år - obebodd var den ett tiotal år tills Stiftelsen för naturarvet blev den nya ägaren. Vi har för avsikt att vårda ängarna med frivilliga krafter tillsammans med naturskyddsdistriktet.

Det faller träd i allt högre grad, och det förekommer torrakor i allt större mängder år för år inom Järvi-Tarkka. I den mångsidiga miljön träffar man många intressanta och värdefulla djurarter: öringen, uttern och den europeiska bävern lever i vattnet. I skogen trivs flygekorren. Fåglarna representeras av till exempel nattskärran, storlomen och duvhöken.

Järvi-Tarkka är ett utmärkt bidrag till skyddshelheten runt sjön Uuronjärvi, ett område som redan omfattar cirka trettio hektar som ägs av både staten och privata ägare.

Bildgalleri

Järvi-Tarkan ojittamattomat maat kasvavat pääosin kuusi- ja sekametsiä, joissa ei näy lainkaan hakkuujälkiä. Paikoin maastossa on pieniä aloja avosuota. Suojeltuna metsämaat saavat tulevinakin vuosikymmeninä kehittyä rauhassa ja rikastua lajistoltaan.

Skydda en bit urskog

Järvi-Tarkka

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen