Keidas

Kommun: Noormarkku
Skyddsår: 2019
Område: 51 ha
Partioaitan metsä Keidas Luonnonperintösäätiö

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen ett skogs- och myrområde som går runt den vackra och vilda sjön Vähä Särkijärvi som en hästsko inom Lassilatrakten i Norrmark. Den mellersta delen utgörs av myr, och den har omkring sig gamla och mångsidiga moskogar som växer vid det mineralrika landet högre uppe. Det nya området kommer att kallas Keidas, och namnet härstammar från Vähäjärvenkeidas, namnet som står på kartan.

Området har länge befunnit sig i lugn och ro, och det framgår av områdets naturliga skönhet och dess hårda strävan efter att återgå till sitt naturliga tillstånd. Ingen väg eller kraftledning når denna stilla hörna. Det ståtliga trädbeståndet är av olika åldrar och arter; det förekommer lövträd bland granarna och tallarna tillsammans med murket trä i berömvärda mängder. De gamla dikena torrlägger inte myren längre därför att de nästan har blivit övervuxna av mossa vilket gör att det ursprungliga vattensystemet återhämtar sig och murket trä förekommer i allt större mängder. Tidigt på våren hörde man storspoven, skogssnäppan, korsnäbbarna, mesarna och tranorna i området, och vid myren upptäckte man gåsens efterlämningar.

Keidas hör ihop med den omgivande regionen på ett särskilt viktigt sätt: detta ungefär 52 hektars skogsbruksföretag som stiftelsen har anskaffat anknyter sig direkt till Pitkäsuo, ett över 350 hektars område som ligger söder om Keidas och befinner sig tydligt orört och odikat i statens besittning för att skyddas i sin helhet.

Sammanlagt kommer den skyddade helheten att omfatta över 400 hektar vilket är en betydande prestation i södra Finland. Stiftelsen för naturarvet har samarbetat med NTM-centralen i Egentliga Finland för att skydda Keidas.

Foto: Anneli Jussila

Bildgalleri

Hevosenkengän muotoinen metsä- ja suoalue, joka kiertää kaunista, erämaista Vähä Särkijärveä.

Skydda en bit urskog

Keidas

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen